Formannskap og planutvalg

Formannskapet er kommunens økonomiutvalg.  I tillegg har formannskapet rolle som planutvalg, valgstyre og behandler saker for oppvekst og kultur.
Planutvalget har ansvar for overordnede planer i kommunen og har saker etter plan og bygningsloven.
Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av stortings- og kommunevalg.

Formannskapet

 

Vara formannskapet

Kontaktinfo

Norun Arnes
Formannskapssekretær
E-post
Telefon 75 01 50 10
Mobil 41 40 53 52

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00