Sømna bygdebok

Sømna har fire bind med gårds- og slektshistorie. Bøkene er rikt illustrert med foto, tegninger og kart.

Nytt fra sommeren 2019 er oppdatert slektshistorie og oversikt over skifter. Disse er utgitt som søkbare PDF-dokument, se lenker øverst på siden.

Bind 1

I bind 1 finner du litt generell historie som «Den eldste tida» og en oversikt over perioden ca. 1600 – 1900. Gård og slekt har med 30 gårder rundt Ursfjorden.

Bind 1 har kommet i 3 opplag. Det er nå et fåtall igjen av boka. For mer info. - Kontakt redaktør Tor Qvale Mathisen.

Bind 2

Bind 2 har 18 gårder. Det starter på Kvaløya og går nordover til Knyk. Videre er de øyene som hører under Sømna med.

Bind 3

I bind 3 som starter med Vik, omtales 11 gårder. I denne boka kan du lese om kirka i Vik. Boka går fram til og med Brekkeidet.

Bind 4

Bind 4 har 14 gårder – og Dalbotn og Bergområdet er med her.

 

 

 

 


Slektshistorie

Denne er kun tilgjengelig som nedlastbart PDF-dokument.
I dokumentet kan du lese om søking med Adobe Reader.

Pris

Alle fire bind er til salgs og koster kr. 500,- pr. bok pluss porto. 
Personregister for alle fire bind koster kr. 100,-.

Dette ble sagt i forbindelse med bind 3 av Sømna bygdebok som kom i 1992:

« Suksessen fortsetter ! Bind 3 av Sømna Bygdebok er så avgjort på samme høye faglige nivå som de to første bindene. Det er et gjennomført kvalitetsarbeid som både forfatter og bygd kan være stolte av.» 
Dr. philos Magnus Mardal

«De to første bindene er som en stor, spennende katalog over vår egen nære og fjerne fortid. Her er det utført arbeid i stort format. Du verden for et interessant verk.» 
Dag Skogheim, forfatter

«Det skal bli interessant å lese om mine forfedre på Sømna.»
Åge Aleksandersen, artist

«Lykke til med lesningen av tredje bind av Sømna Bygdebok. Den er av de beste i landet.» 
Harald Tusberg, programredaktør NRK

Kontaktinfo

Tor Qvale Mathisen
Bygdebokredaktør
E-post
Mobil 95 07 75 09

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna