Kulturminnevern

Sømna kommune er en kommune på Sør-Helgeland som ligger i et område rikt på kulturminner. Sømna har hatt bosetting og jordbruk tilbake til bronsealder/jernalder, og området er et av de beste jordbruksområdene i Nord-Norge.

Et sjeldent kulturminne er en lærsko fra 300-tallet f. Kr. som ble funnet på Vestaberg. Kommunen har flere gravminner som også vitner om bosetting fra denne tida. Vi har også spennende kulturmiljøer i kommunen, blant annet Vennesund brygge som i århundrer har vært et sentralt handelssted. Vennesund ligger ved Olavskilden, som er landets nordligste St. Olavskilde. I dette området finner vi også Dorothy Cross’ verk «Hai-Ku-Badekar» fra 1993, som inngår i Skulpturlandskap Nordland. Videre har vi Sømna kirke, oppført i 1876, med tettstedsmiljøet Gamle Vik som har bygninger fra siste del av 1800-tallet. På Berg står også møllen som var i drift til 2002, og som er verdens nordligste mølle.

Sømna kommune skal utarbeide og vedta en plan for vern av kulturminner i kommunen. Vi ønsker å publisere planen digitalt og se på muligheten for å lage trykkeklare filer som kan brukes i merking, så vel som markedsføring av kulturminnene i sammenheng med opplevelsesbasert reiseliv. Planen skal inneholde en beskrivelse og registrering av kulturminner og en tiltaksplan over utvalgte kulturminner som kommunestyret vedtar skal ha et særskilt fokus og vern i planperioden.

Arbeidet med planen er startet, og vi vil samarbeide med Sømna historielag og Nordnorsk pensjonistskole om kulturminner i Sømna.

Vi skal i planen ha fokus på ulike kategorier kulturminner:

  1. Gravminner og spor etter bosetting
  2. Bygninger og kulturmiljøer med kulturhistorisk verdi
  3. Kulturminner knyttet til geologiske forekomster

Vi ønsker hjelp til kartlegging og registrering av bygninger og miljøer av frivillige lag og foreninger og innbyggere i kommunen som er engasjert i kulturminner. 

Har du et kulturminne du ønsker å få registrert kan du laste ned skjemaet Registrering av kulturminner i Sømna kommune. Dette kan du fylle ut på de punktene som du har kjennskap til eller kan finne informasjon om, og sende til Sømna kommune, e-post: postmottak@somna.kommune.no
eller til Sømna historielag, e-post: post@somnahistorielag.com