Skiutstyr

Har du skiutstyr som ikke blir brukt er utstyrssentralen i Sømna interessert i å kjøpe brukt utstyr.
Ta kontakt med Wenche på Sømna friviligsentral. Tlf: 90553402