Sør-Helgeland krisesenter

Sør-Helgeland krisesenter i Brønnøysund har stengt i perioden 5.juli 2021 til og med 1.august 2021.

Sømna kommune inngår i et interkommunalt samarbeid om krisesentertilbud hvor Brønnøy kommune er vertskommune.

Brønnøy kommune har i perioden med ferieavvikling i sommer avtale med Helgeland krisesenter i Mosjøen - telefon: 75 17 36 99.

Fra 2.august har krisesenteret i Brønnøy som vanlig døgnåpent med samtale- og botilbud for kvinner, barn og menn - Telefon 75 02 17 11.

Ta gjerne kontakt med oss!

med vennlig hilsen

Sør-Helgeland krisesenter