Folkehelseuka

Hver høst markerer kommunene i Nordland det flotte og positive folkehelsearbeidet som skjer i kommunene. I år arrangeres folkehelseuka 7-13. september.

Program 2020 (PDF, 269 kB)


 

Arbeid for bedre folkehelse

I løpet av Folkehelseuka kan man synliggjøre arbeidet som gjøres for å bedre folkehelsen, og kanskje også inspirere til ytterligere gode tiltak. Vi ønsker at lag/foreninger, skoler og barnehager, bedrifter og andre vil være med å markere Folkehelseuka med ulike aktiviteter og arrangementer.

Eksempler på tiltak du kan bidra med er:

  • skape arenaer der lag og foreninger kan markedsføre seg (nyrekruttering)
  • nye tilbud som snart er på plass? Lansèr disse i Folkehelseuka!
  • kulturelle aktiviteter
  • ulike friluftsaktiviteter
  • foredrag om temaer innen folkehelse
  • idrettsarrangementer

Les mer om Folkehelseuka

På Nordland fylkeskommunes nettside kan du lese mer om Folkehelseuka.
Her finner du idèbank og materiell som kan lastes ned.

Tidligere program for Sømna

 

Kontaktinfo

Marianne Vedal Grøttheim
Leder plan, miljø og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 16
Mobil 402 34 875

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10-14 etter avtale