Ungdata

Hvert 3. år gjennomfører kommunen, i samarbeid med skolen, ungdataundersøkelsen på ungdomsskolen.

Kvalitetssikret system

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsen innebærer at skoleelevene svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. Ungdata dekker helheten i ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder; foreldre og venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold.

Brukes som kunnskapsgrunnlag

Det er et stort tverrfaglig samarbeid som ligger bak undersøkelsen og oppfølgingen av denne. Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag i kommunens forebyggende arbeid. Ungdata har blitt gjennomført i 2012 og 2015. Neste ungdataundersøkelse gjennomføres første halvår i 2019. Ved regelmessig gjennomføring av denne undersøkelsen får kommunen verdifull kunnskap.

 


 

Kontaktinfo

Marianne V. Grøttheim
Fagleder plan og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 16
Mobil 402 34 875

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.00