Tilskudd

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger som både kommunen og lag/foreninger kan søke om midler til. Dersom du ønsker hjelp til å skrive søknad, ta kontakt med Fagleder plan og utvikling.

Tilskudd

Kontaktinfo

Marianne Vedal Grøttheim
Fagleder plan og utvikling
E-post
Telefon 75 01 50 16
Mobil 402 34 875

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

09.00-14.00