NYHETER

Åpningstider for Sømnahallen Og Allbrukshallen skoleåret 2017/2018
Åpningstidene for Sømnahallen og Allbrukshallen følger skoleruten. I tillegg vises det til vedtak i kommunestyret 20.12.2016 hvor åpningstidene ble utvidet til også å gjelde vinterferie, høstferie, påskeferie og juleferie.
(17/11/2017) Les mer
UKM Sømna og Bindal
Lørdag 3.mars 2018 Bli med Meld deg på: ukm.no
(16/11/2017) Les mer
Kulturskoledager
Kulturskolen arrangerer Kulturskoledager i adventstida 2017. Se programmet for dagene 11. til 14. desember.
(16/11/2017) Les mer
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Det er nå mulighet for å søke om tilskudd til prosjekter/tiltak til bekjempelse av barnefattigdom. Ordningen er åpen for alle; både offentlige og frivillige institusjoner som vil gi aktivitet, fritids- og ferietilbud til barn og unge. Målet er at alle barn og unge i Sømna skal ha mulighet til å delta og ha en meningsfull fritid.
(14/11/2017) Les mer
Litterære smakebiter med Sissel Anita Holtet
Sømna folkebibliotek får besøk av spesialbibliotekar Sissel Anita Holtet fra Nordland fylkesbibliotek tirsdag 7. november kl 19:00 - 20:00
(06/11/2017) Les mer
Kommuneplan 2017 - 2029
Kommuneplanens samfunnsdel er lagt ut på 2. gangs høring. Dette er en overordnet plan med tre hovedmål og tilhørende strategier. Tiltak vil komme i egen handlingsdel som skal utarbeides etter at samfunnsdelen er vedtatt. Frist for å komme med innspill er 1. desember.
(23/10/2017) Les mer
Influensavaksine i Sømna
INFLUENSAVAKSINERING I SØMNA 2017 Torsdag 26.oktober Kl 09.00- 12.00, på helsestasjonen. Influensavaksine; 100,- Pneumokokk ; 400,-
(19/10/2017) Les mer
Innkalling styringsgruppe kommuneplan og budsjett 2018
Innkalling til møte 19. oktober kl 0900, formannskapssalen
(16/10/2017) Les mer
Eierskiftekurs i landbruket
Eierskiftekurset gir kunnskap om eierskifteprosessen. Det passer først og fremst for de som vurderer å overta eller overdra gård, men også for de som jobber med rådgivertjenester til bonden. Kurs i Mosjøen 27. og 28. oktober 2017.
(09/10/2017) Les mer
Beitebruksplan for Sømna 2018 - 2024
Landbruksnemnda i Sømna har vedtatt å legge forslag til «Beitebruksplan for Sømna 2018-2024» ut til offentlig høring.
(05/10/2017) Les mer

Flere nyheter