NYHETER

Studietur: fra båsfjøs til løsdriftsfjøs
Fylkesmannen inviterer melkeprodusenter fra Nordland med på studietur til Trøndelag 10.-12. oktober. I løpet av disse tre dagene planlegger vi å besøke 9 ombygde og påbygde melkefjøs. Gårdenes utgangspunkt før ombyggingen har vært forskjellig, både alder og utforming av eksisterende driftsbygning har variert.
(26/05/2017) Les mer
Sømna Kommunale Kulturskole
Hvis du vil være med i kulturskolen fra høsten må du søke nå. Søknadsfristen er 12.juni 2017.
(19/05/2017) Les mer
Grendemøter om kommuneplanarbeidet
Fra 15. – 22. juni gjennomføres en høringsrunde i Sømna i tilknytning til kommuneplanarbeidet. Da inviteres det til folkemøter i fem ulike områder, etter følgende plan;
(16/05/2017) Les mer
Ny visjon for Sømna!
Kommunestyret er nå i gang med å utarbeide samfunnsdelen av ny kommuneplan for Sømna. Dette dokumentet skal klargjøre våre viktigste ambisjoner for utviklingen av vårt lokalsamfunn de nærmeste 10 årene, og angi hva slags satsinger vi må gjennomføre for å kunne lykkes.
(15/05/2017) Les mer
Sommerles i Nordland
Sømna folkebibliotek deltar i den digitale lesekampanjen sommerles.no for 1. – 7. klasse. Kampanjen varer fra 1. juni til 31. august, og har som mål å bidra til økt leseaktivitet i sommerferien.
(12/05/2017) Les mer
17. mai-program i Sømna
Her er programmet for dagen. En flott nasjonaldag ønskes alle i Sømna
(09/05/2017) Les mer
Kulturskoledagene i Sømna våren 2017!
Her er programmet til kulturskoledagene dette semesteret
(04/05/2017) Les mer
Nødtelefonnumrene på Helgeland er ustabile
Torsdag 27. april kl 16:25. Nødtelefoner på Helgeland er ustabile. Nødnumrene 110, 112, 113 og 116117 fungerer ikke hvis du ringer med mobiltelefon som bruker 4G. Hvis du endrer til GSM på telefonen din fungerer det, det fungerer også fra fasttelefon. Medisinsk hjelp kan også nåes på tlf 75029500.
(27/04/2017) Les mer
Ungdomsfestival i Harstad 26.juni - 1.juli (NUK++)
Festspillene i Nord-Norge i Harstad arrangerer Nordnorsk Ungdomskulturfestival
(26/04/2017) Les mer
Rektorstilling for Sømnaskolene ledig
Det er også ledige undervisningsstillinger.
(26/04/2017) Les mer

Flere nyheter