NYHETER

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket
BU-prisen er eit godt høve til å profilere næringsutvikling i og i tilknyting til landbruk, vinnaren av fylkesprisen og Innovasjon Norge
(30/06/2016) Les mer
Vefsn kommune søker besøkshjem i Sømna og Brønnøy kommune
Barneverntjenesten i Vefsn kommune søker besøkshjem for Lise 10 år.
(23/06/2016) Les mer
Velfjord og Sømna skogeierlag informerer om at de ved behov og ønsker kan arrangere diverse kurs
De kan ordne det meste i kurs om interessen er stor nok
(21/06/2016) Les mer
Sommardagan 2016 i Sømna blir i perioden 24- juli - 31. juli.
Det blir aktiviteter flere steder i kommunen for store og små. Du kan lese programmet for dagan her.
(21/06/2016) Les mer
Melding om planarbeid i Sømna kommune - Lillegalten hyttefelt
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8, varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan Lillegalten hyttefelt, del av gnr. 50 bnr. 1, Sømnes gård.
(10/06/2016) Les mer
Gratis vertskapskurs / opplæring
Alle som jobber i hotell, museum, på campingplasser, bensinstasjoner, kommuner og ikke minst sommeråpne turistkontor mv vil i løpet av sommeren få mange spørsmål om Helgeland og det er ikke alltid like enkelt å svare på disse. Helgeland Reiseliv tilbyr gratis vertskapskurs / opplæring.
(10/06/2016) Les mer
Vil du bli verge
Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Sømna kommune, både for enkeltstående oppdrag og som faste oppdragstakere. Som verge har du mulighet til å hjelpe andre mennesker som på grunn av en medisinsk tilstand ikke klarer å ivareta egne interesser og behov.
(10/06/2016) Les mer
Vedr. avdeling næring og kultur i Sømna kommune
Nærings-og kultursjef Tor-Arne Bakke går over i pensjonistenes rekker i løpet av sommeren 2016 og avvikler p.t. ferie. Henvendelser til nærings-og kulturkontoret framover kan skje til Formannskapskontoret tlf. 75015010 eller sekretær teknisk kontor tlf. 75015030.
(08/06/2016) Les mer

Flere nyheter