NYHETER

Informasjon om stortings- og sametingsvalget i Sømna 2017
Her kan du lese informasjon fram mot valgdagen 11. september 2017
(10/08/2017) Les mer
Foreldreveiledning
Sømna helsestasjon har gleden av å invitere foreldre til gruppeveiledning i programmet Circle of security (COS), eller på norsk Trygghetssirkelen. Vi har som plan å starte opp 18.oktober, og kjører da hver onsdag kl 14.00- ca 15.30.
(20/09/2017) Les mer
Program for folkehelseuka 2017
Folkehelseuka i Sømna blir i perioden 18.-23. september. Her er programmet:
(15/09/2017) Les mer
Seniorsurfkurs på biblioteket
Du er velkommen til å høre om sikkerhet på nett. Sømna folkebibliotek torsdag 21. september kl. 11 - 12.
(15/09/2017) Les mer
Leksehjelp for voksne
Kom på informasjonsmøte i peisestua på Sømna Kro og Gjestegård torsdag 7.september kl 12.00
(05/09/2017) Les mer
Folkehelseuka 18 - 24 september
Det er snart snart klart for årets folkehelseuke - og vi håper du vil være med og bidra
(02/09/2017) Les mer
Orientering om jordsmonnkartlegging i Sømna høsten 2017
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i ukene 36, 37, 38 og 39 utføre jordsmonnkartlegging på dyrkamark i Sømna kommune. Personell fra NIBIO vil i dette tidsrommet gå over dyrkamarka for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper.
(30/08/2017) Les mer
Kommuneplan 2017 - 2029
Det er nå igangsatt arbeid med ny kommuneplan for Sømna kommune. Planarbeidet er delt inn i to faser. I første fase skal man utvikle det som kalles samfunnsdelen av kommuneplanen, med en egen handlingsplan. I fase to utvikles arealdelen av planen.
(29/08/2017) Les mer
Sømna Frivilligsentral på Gamle Doktorgården
Wenche Fjerdingøy vil gjerne ha kontakt med Sømnas befolkning om behov og hva folk kan bidra med
(24/08/2017) Les mer
Vil du forhåndsstemme og er hjemme i helgen
Vi har åpent forhåndsstemmelokale på kommunehuset lørdag 26.august mellom kl. 10.00 - og 12.00.
(24/08/2017) Les mer

Flere nyheter