NYHETER

Informasjon om stortings- og sametingsvalget i Sømna 2017
Her kan du lese informasjon fram mot valgdagen 11. september 2017
(15/06/2017) Les mer
Grendemøter om kommuneplanarbeidet
Det har nå vært gjennomført grendemøter i forbindelse med kommuneplanarbeidet på Sund og i Vik. Oppslutningen har vært meget god, og engasjementet stort.
(21/06/2017) Les mer
Sankthans på Sømna bygdetun
Fredag 23. juni blir det salg av rømmegrøt med tilbehør på bygdetunet fra 12.00-17.00. Velkommen
(15/06/2017) Les mer
Tildeling av studenthybler ved Nordnorsk Student- og elevhjem i Oslo 2017
Sømna kommune er en tildelingsberettiget kommune for hybler på dette studenthjemmet.
(13/06/2017) Les mer
Grendemøter om kommuneplanarbeidet
Fra 15. – 22. juni gjennomføres en høringsrunde i Sømna i tilknytning til kommuneplanarbeidet. Da inviteres det til folkemøter i fem ulike områder, etter følgende plan;
(12/06/2017) Les mer
Slik kan skoleskyssen i Sømna bli fra høsten 2017
Forslag til skoleskyss fra 1. august 2017
(08/06/2017) Les mer
Jordkartlegging i Sømna kommune
Avdeling jordkartlegging i NIBIO har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jordsmonn på dyrket mark. Hensikten med jordsmonnkartlegging er å dokumentere og stedfeste jordas egenskaper som ressurs, for kunnskapsbaserte beslutninger innen agronomi og arealplanlegging, samt risikovurderinger knyttet til eventuelle miljøbelastninger innen landbruket.
(02/06/2017) Les mer
Drømmestipend til Karoline
Karoline Langås mottok forleden Drømmestipendet fra Norsk Tipping
(02/06/2017) Les mer
Reisen til Panama
Sømna Kulturskole's Cameleon-teater viser forestillingen: Reisen til Panama 8.juni, kl.18:00 Sted: Berg Allbrukshall
(01/06/2017) Les mer
Sømna signerte med MOT
Kommunen signerte avtale med MOT i 2016 og var fra da av et lokalsamfunn med MOT. Allerede nå tar vi steget videre og satser på MOT sitt nye tilleggsprogram: "Skolen som samfunnsbygger"
(29/05/2017) Les mer

Flere nyheter