NYHETER

Nytt år på Sømna bygdetun!
Mandag kveld har vi besøk av Helgeland museums direktør Sten Rino Bonsaksen.
(23/01/2015) Les mer
Framtidig kommunestruktur
Telemarksforsking hjelper Sømna og nabokommunene med å utrede konsekvenser av endringer i kommunestrukturen på Helgeland og i Ytre Namdal.
(22/01/2015) Les mer
Åpent orienteringsmøte om Sømnaskolen i digital utvikling
Skolene i Sømna kommune vil i løpet av 2015 være ferdig utbygd og oppjustert for å ta i bruk ny teknologi i undervisningen
(20/01/2015) Les mer
Bygdetunet etterlyser informasjon om bildet
Klikk deg inn i artikkelen for å se bildet. Anne Røde ønsker informasjon om bildet!
(16/01/2015) Les mer
Bygdekinoen
Første forestilling i 2015 er tirsdag 20. januar
(09/01/2015) Les mer
Samhandlingsprosjektet "Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland"
”Sammen om psykiske helse, Sør-Helgeland”. Visjon: ”Felles kvalitet, kunnskap og kultur”.
(18/12/2014) Les mer

Flere nyheter