NYHETER

Positivt regnskapsresultat for 2016
Sømna kommunes regnskapsresultat (mindreforbruk) for regnskapsåret 2016 er kr. 3.950.960,-.
(21/02/2017) Les mer
Konfliktrådet
Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter.
(17/02/2017) Les mer
Til kinopublikum i Sømna
Bygdekinoen i Sømna har hatt problemer og har vært nødt til å avlyse forestillinger tidligere i år, men populære filmer blir satt opp på nytt......
(17/02/2017) Les mer
Skatteoppkreveren i Sømna informerer
Idrettslag og ideelle organisasjoner – plikter som arbeidsgiver
(13/02/2017) Les mer
Hovedopptak i barnehagene i Sømna
Fra barn fyller ett år har de rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller år. Søknadsfrist: 1. mars 2017.
(07/02/2017) Les mer
Flytting av planleggingsdag for Berg og Vik skole
Planleggingsdagen fredag 23. juni flyttes til mandag 6.mars. Dette medfører at det blir elevfri 6. mars og at siste skoledag blir flyttet til 23. juni.
(06/02/2017) Les mer
Invitasjon til foredrag
Vis MOT - ta egne valg. MOT – universalverktøy 24/7 – for ledere i lokalsamfunnet, fritidsarenaen (ledere og trenere), foreldre, kommende foreldre og barnehageansatte. 06.03.17 kl.19-21 i Allbrukshallen
(06/02/2017) Les mer
Sømnas nye nærings- og kultursjef
Sømnas nye nærings- og kultursjef Ben Andre Graven (31) begynte i sin nye jobb i kommunen 2. januar.
(06/02/2017) Les mer
Høring - Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Sømna
Kommunene skal utarbeide kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende. Høringsfristen er 31.03.2017.
(27/01/2017) Les mer
Ny Coop-butikk i Sømna
Ved ei tilstelning i Rådhuset i Sømna overrakte ordføreren blomster til styreleder og disponent i Coop Sør-Helgeland.
(27/01/2017) Les mer

Flere nyheter