NYHETER

Kommunevalg og fylkestingsvalg 2015
Valgdagen i Sømna er mandag 14.september 2015.
(27/03/2015) Les mer
Se oppdatert aktivitetskalender
Det foregår mange forskjellige aktiviteter og arrangementer rundt i kommunen i løpet av et år. Aktivitetskalenderen er nå oppdatert med de aktiviteter vi vet om i år.
(05/05/2015) Les mer
Festmøte i anledning frigjøringsjubileet
Sund Forsamlingshus lørdag 9. mai kl 19.30
(05/05/2015) Les mer
Konfliktrådet søker etter ny mekler på Sør-Helgeland
Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser.
(04/05/2015) Les mer
Sømna kommune informerer
Vårrydding i Sømna og salg av mudringsmasse
(21/04/2015) Les mer
Sømna Beatles 2015
En hyllet til Beatles. Konsert med kor, korps, orkester og solister i Sømnahallen på lørdag ble en stor suksess
(20/04/2015) Les mer
Statlig støtteordninger for bredbånd
Frist for innspill er 10. mai 2015. Innspillene er til en plan som skal legges ved en søknad fra Sømna kommune om Statlig støtte for bredbånd i distriktene
(15/04/2015) Les mer
Utstillingen "Felttoget i Nordland"
Sømna folkebibliotek viser nå utstillingen «Felttoget i Nordland 1940». Biblioteket har også tilgjengelig et bokdepot med faglitteratur til utlån angående utstillingen.
(10/04/2015) Les mer

Flere nyheter