NYHETER

Vellykket idedugnad om landbruk
Det var stort engasjement blant gårdbrukere, politikere og kommunalt ansatte i Sømna da Fylkesmannen i samarbeid med kommunen gjennomførte idedugnad
(29/11/2015) Les mer
NAV Sømna har nye åpnningstider
Mandag, onsdag, fredag kl 1000 - 1400. Tirsdag og torsdag stengt publikumsmottak og kun timeavtaler. NAV kontaktsenter er tilgjengelig alle dager på tlf. 55553333
(26/11/2015) Les mer
Optimisme for et Distriktsmedisinsk senter for Sør-Helgeland
Et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Brønnøysund ligger i støpeskjeen.
(20/11/2015) Les mer
Rapport fra "Sjøtransportseminar"
Rapporten omhandler skogsdrift til lekter/ flytende kai
(13/11/2015) Les mer
Fra folkemøtet om mottak av asylsøkere onsdag kveld
Jarle Mediå fra Nord-Norsk Mottakssenter AS orienterte og svarte på spørsmål for en nesten fullsatt kinosal om midlertidig bosted for flyktninger i Sømna.
(12/11/2015) Les mer
Førjulstid i Sømna Kulturskole 2015!
Vi har mye å se frem til! Velkommen!
(11/11/2015) Les mer
Reguleringsplaner Sømna Kommune
Her finner man reguleringsplaner med bestemmelser for Sømna kommune. Dette er relevant informasjon i forhold til byggemeldinger, fradelinger og andre aktiviteter som krever søknad i forhold til Plan og Bygningsloven. Et kort sammendrag av de mest relevante reguleringsbestemmelsene finner du med uthevet skrift bak "Kart og bestemmelser".
(29/10/2015) Les mer
Ny omsorgsbolig ferdig til bruk
Snorklipp markerte åpning av en ny omsorgsbolig i Vik.
(23/10/2015) Les mer

Flere nyheter