NYHETER

Kommunevalg og fylkestingsvalg 2015
Valgdagen i Sømna er mandag 14.september 2015.
(26/06/2015) Les mer
Fristen for å søke på rådmannsstillingen i Sømna er forlenget
Søknadsfristen er forlenget til 11. august.
(06/07/2015) Les mer
Tildelt miljøtilskudd SMIL i landbruket i 2015
Landbruksnemnda har hatt møte og fordelt årets midler til spesielle miljøtiltak i landbruket
(04/07/2015) Les mer
Sømna Bygdetun har åpent i sommer
Åpent tirsdag - søndag 11 -17 fram til 10 august. I tiden 22. juni til 10. august betjener ungdommer sammen med daglig leder turistinformasjonen ved bygdetunet.
(02/07/2015) Les mer
Reguleringsplaner Sømna Kommune
Her finner man reguleringsplaner med bestemmelser for Sømna kommune. Dette er relevant informasjon i forhold til byggemeldinger, fradelinger og andre aktiviteter som krever søknad i forhold til Plan og Bygningsloven. Et kort sammendrag av de mest relevante reguleringsbestemmelsene finner du med uthevet skrift bak "Kart og bestemmelser".
(02/07/2015) Les mer
Vel gjennomført datakurs for begynnere
Sømna folkebibliotek i samarbeid med Frivilligsentralen og Pensjonistforeningen har i juni arrangert et gratis datakurs for begynnere.
(19/06/2015) Les mer
UNGDATA 2015: Positiv utvikling i ungdomsmiljøet i Sømna
Sømna kommune gjennomførte i slutten av mai UNGDATA undersøkelsen for andre gang. Kartleggingsundersøkelsen for ungdomsskoleelevene ble første gang gjennomført i 2012.
(19/06/2015) Les mer
Lagring av rundballer, landbruksutstyr m.m. langs offentlig veg
Statens vegvesen arbeider etter en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Et viktig bidrag for trafikksikkerheten er gode forhold langs vegene. Statens vegvesen registrerer at det lagres/hensettes diverse tett opp til offentlig veg flere steder i fylket. Eksempelvis rundballer.
(19/06/2015) Les mer

Flere nyheter