NYHETER

Studietur reiseliv og mat
Målgruppen er gårdbrukere og eiere av landbrukseiendommer som ønsker å starte opp, eller er i en tidlig etableringsfase med reiseliv og/eller lokal matproduksjon.
(02/04/2014) Les mer
Eiendomsskatt i Sømna kommune
Skattesedler for beregning av eiendomsskatt i 2014, samt praktisk informasjon og veiledning, er sendt til alle eiendomsbesittere i Sømna.
(31/03/2014) Les mer
Flatbrødbaking på Sømna Bygdetun
Se denne videoen som viser gammel tradisjon og våre nye innbyggere.
(31/03/2014) Les mer
Høringsutkast kommunedelplan 2014-2019
Dette er høringsutkast for "Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett og naturopplevelser".
(26/03/2014) Les mer
Rett til å lese-aksjonen
Sømna folkebibliotek deltar nå i Rett til å lese-aksjonen i regi av NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek)
(21/03/2014) Les mer
Sømna har nesten en million kroner til landbruket
Over jordbruksavtalen er det avsatt midler til å fremme kulturlandskap, redusere forurensing, tørrlegge landbruksareal samt fremme nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
(20/03/2014) Les mer

Flere nyheter