NYHETER

Kystplan Helgeland er ute på offentlig høring
Kystplan Helgeland, Norges største kommunedelplan, er ute på offentlig høring. Dokumentet er delt i to deler; selve planforslaget og konsekvensutredning.
(03/05/2016) Les mer
Landbrukslegatet deler ut 350 000 kroner
Landbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvalter, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016.
(02/05/2016) Les mer
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
I januar i år møttes det nyoppnevnte FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, til sitt første møte. FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen.
(29/04/2016) Les mer
Spekkhogger filmet med drone på Hombornes
Se siste filmen til Joakim Nyrud Arnes
(28/04/2016) Les mer
Høring revidering rusmiddelpolitisk plan
I medhold av plan og bygningslovens § 11-14 , varsles det om at rusmiddelpolitisk handlingsplan skal revideres og legges ut til offentlig høring.
(26/04/2016) Les mer
Bli med å holde Midt-Norge rent!
Nå samler renovasjonsselskapene i Midt-Norge kreftene for en felles strandryddeaksjon. Men vi trenger deres hjelp! Vi ser etter små og store hender over hele landsdelen som kan være med å rydde strendene våre. Hvis du rydder, så henter tar vi oss av avfallet.
(25/04/2016) Les mer
Invitasjon til Sommeraktivitetskolen 2016
I år skal sommeraktivitetsskolen arrangeres av «Inn på Flostrand-tunet». Tilbudet er åpent for alle elever på 1.-4. trinn og gis i ukene 25, 26, 27 og 31, 32,33.
(25/04/2016) Les mer
Nytt inngangsparti ved Sømnahallen
I forbindelse med anleggsarbeidet vil hovedinngangen og området rundt bli avstengt som anleggsområde. Inngang helt sør på vestveggen vil bli benyttet som midlertidig inngang til hallen.
(22/04/2016) Les mer

Flere nyheter