NYHETER

Økonomigjennomgang Sømna kommune
Dette presenterer prosjektet og Agenda Kaupang AS sin analyserapport
(17/11/2016) Les mer
Høring skolestruktur – Sømna kommune
Kommunestyret i Sømna har gjort et intensjonsvedtak om endring i skolestrukturen i Sømna. Saken er nå lagt ut til offentlig høring og den er sendt til høringsinstansene. Organisasjoner og enkeltpersoner gis også anledning til å komme med høringsuttalelser.
(23/01/2017) Les mer
Drømmestipendet
Drømmestipendet består av 100 stipender à 10 000 kroner - til sammen én million kroner. Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.
(12/01/2017) Les mer
Akkurat passe stor? Landbruk på Sør-Helgeland
Sømna Bondelag og Sømna Produsentlag inviterer til åpent seminar på Sømna Kro og Gjestegård onsdag den 25. januar
(11/01/2017) Les mer
Invitasjon til foreldrekurs -COS
Sømna helsestasjon har gleden av å invitere foreldre til gruppeveiledning i programmet Circle of security (COS), eller på norsk Trygghetssirkelen
(06/01/2017) Les mer
Kurs i flyktningguide og flerkultur
Velkommen til kurs/ møte om flerkultur, tirsdag 11. januar kl 19.00 på Vik skole, Auditoriet.
(06/01/2017) Les mer
Vil du bli verge
Fylkesmannen i Nordland har behov for verger i Sømna kommune, både for enkeltstående oppdrag og som faste oppdragstakere. Som verge har du mulighet til å hjelpe andre mennesker som på grunn av en medisinsk tilstand ikke klarer å ivareta egne interesser og behov.
(05/01/2017) Les mer
I 2016 kom det inn kr 177.534,53 fra Norsk Tipping gjennom Grasrotandelen til lag og foreninger i Sømna
Les listen over alle som har fått bidrag fra Grasrotandelen i Sømna
(05/01/2017) Les mer
Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester
Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.
(04/01/2017) Les mer
Husk fristen for søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i jordbruket
Fristen er 20.01.2017
(03/01/2017) Les mer

Flere nyheter