NYHETER

Eiendomsskatt
Eiendomsskattevedtaket for 2015
(02/03/2015) Les mer
UKM i Sømna 14. februar 2015
Det var felles mønstring for Sømna og Bindal i Allbrukshuset på Berg.
(18/02/2015) Les mer
Lag og foreninger og Sømna kommune møttes på LHL
Onsdag 11. februar 2015 møttes lag og foreninger og Sømna kommune i LHL-bygget på Berg for å oppdatere hverandre omkring aktiviteter, det frivillige arbeid og arrangementer i 2015.
(12/02/2015) Les mer
Cameleonteateret med dansegruppe
Sømna kommunale kulturskole, Cameleonteateret med dansegruppe, viste søndag 1.februar 2015 forestillingen SNØMANNEN
(05/02/2015) Les mer
Framtidig kommunestruktur
Telemarksforsking hjelper Sømna og nabokommunene med å utrede konsekvenser av endringer i kommunestrukturen på Helgeland og i Ytre Namdal.
(22/01/2015) Les mer
Åpent orienteringsmøte om Sømnaskolen i digital utvikling
Skolene i Sømna kommune vil i løpet av 2015 være ferdig utbygd og oppjustert for å ta i bruk ny teknologi i undervisningen
(20/01/2015) Les mer

Flere nyheter