NYHETER

Offentlig basseng åpent fra 3. september

(04/09/2014) Les mer
Alternativt SFO sommeren 2014
Sømna kommune hadde i sommer et prøveprosjekt med et alternativt SFO
(25/08/2014) Les mer
Fritak for eiendomsskatt 2014
Sømna kommunestyre har i sak 27/14 åpnet for at eiendommer eller bygg som er fredet av Riksantikvaren eller annen kulturminnemyndighet som Nordland Fylkeskommune eller Sametinget kan innvilges helt eller delvis fritak for eiendomsskatt.
(31/07/2014) Les mer
Kvaløy Vel arrangerte skjærgårdscruise
Skjærgårdscruise i Sømnas fantastiske kystlandskap. Arrangert av Kvaløy Vel og Kjell Ove Johansen.
(21/07/2014) Les mer
Se det nye turistkartet for Sømna
Turistkartet inneholder informasjon om bl.a. turløyper og sykkelveier i kommunen
(15/07/2014) Les mer
"Liv i bygda" - bolyst og næringsutvikling
Ny nettside - Bolyst og næringsutvikling i Sømna og Brønnøy
(12/09/2014) Les mer

Flere nyheter