NYHETER

Sømna kommune søker etter rektor for Vik skole
Det er ledig fast stilling som rektor ved Vik skole. Vik skole er en skole for alle elevene i kommunen på 5. til 10. trinn. Det er ca. 180 elever og 38 årsverk. Rektor har to avdelingsledere i sitt lederteam. Skolen er nylig ferdig renovert og fremstår som en moderne skoler med god tilrettelegging for fremtidsrettet skoledrift på en digital plattform.
(29/09/2017) Les mer
Influensavaksine i Sømna
INFLUENSAVAKSINERING I SØMNA 2017 Torsdag 26.oktober Kl 09.00- 12.00, på helsestasjonen. Influensavaksine; 100,- Pneumokokk ; 400,-
(19/10/2017) Les mer
Innkalling styringsgruppe kommuneplan og budsjett 2018
Innkalling til møte 19. oktober kl 0900, formannskapssalen
(16/10/2017) Les mer
Eierskiftekurs i landbruket
Eierskiftekurset gir kunnskap om eierskifteprosessen. Det passer først og fremst for de som vurderer å overta eller overdra gård, men også for de som jobber med rådgivertjenester til bonden. Kurs i Mosjøen 27. og 28. oktober 2017.
(09/10/2017) Les mer
Beitebruksplan for Sømna 2018 - 2024
Landbruksnemnda i Sømna har vedtatt å legge forslag til «Beitebruksplan for Sømna 2018-2024» ut til offentlig høring.
(05/10/2017) Les mer
Fagdag i Sømna med fokus på vannmiljø
Dalaelva, Rørmarkselva og Grøtheimsvassdraget samt bekkefeltet mot Nordbotnet, Sørbotnet og Sømnesvika er prioriterte vassdrag for oppfølging av Vannforskriften. Sømna kommune og NLR Nordland inviterer til fagdag med fokus på tiltak for disse vassdragene slik at belastningen på vassdragene blir mindre og at vassdragene vil oppfylle kravene i fra Vannforskriften. Alle gårdbrukere er velkommen til denne fagdagen.
(29/09/2017) Les mer
Kommuneplan 2017 - 2029
Det er nå igangsatt arbeid med ny kommuneplan for Sømna kommune. Planarbeidet er delt inn i to faser. I første fase skal man utvikle det som kalles samfunnsdelen av kommuneplanen, med en egen handlingsplan. I fase to utvikles arealdelen av planen.
(28/09/2017) Les mer
Foreldreveiledning
Sømna helsestasjon har gleden av å invitere foreldre til gruppeveiledning i programmet Circle of security (COS), eller på norsk Trygghetssirkelen. Vi har som plan å starte opp 18.oktober, og kjører da hver onsdag kl 14.00- ca 15.30.
(20/09/2017) Les mer
Program for folkehelseuka 2017
Folkehelseuka i Sømna blir i perioden 18.-23. september. Her er programmet:
(15/09/2017) Les mer
Seniorsurfkurs på biblioteket
Du er velkommen til å høre om sikkerhet på nett. Sømna folkebibliotek torsdag 21. september kl. 11 - 12.
(15/09/2017) Les mer

Flere nyheter