Med stengte bibliotek landet over, må bibliotekene nå ut til sine brukere på nye måter.

Vi minner om at søknadsfristen for drosjekort er 1. april.

Det blir startet slamtømming på norddelen av kommunen i uke 13. Kommunen er delt i to, slik at strekningen fra Slyngjemyren og nordover med alle avgreininger, vil bli tømt våren 2020.

 

Ordfører ønsker å informere innbyggerne direkte om den siste utviklingen i Korona-saken. Sømna kommune er som resten av landet og store deler av verden i en svært alvorlig situasjon.

NAV Sømna stenger publikumsmottaket inntil videre i forbindelse med koronaviruset og forebygging av smitte.

Nordnorsk Pensjonistskole velger å være føre var og følger rådene til helsemyndighetene. Dette innebærer at vi etter en samlet vurdering avlyser all aktivitet frem til over påske.

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. Derfor har Helsedirektoratet laget en informasjonsfilm.

Er du glad i å lage din egen musikk? Er du mellom 10 og 18 år? Ønsker du å få fremført musikken din med komp av profesjonelle musikere?

Sømna tannklinikk vil fra uke 9 være bemannet av tannpleier to dager i uken, onsdager og fredager. Det betyr at enkle undersøkelser og forebyggende behandling kan foregå i Sømna, men tannlegebehandling må fortsatt foregå i Brønnøysund inntil vi har et team bestående av tannlege og tannhelsesekretær på plass.