Tur til Luftslottet med de eldste barna i barnehagen

I forbindelse med at en av våre dyktige lærere skal gå av med pensjon, har vi behov for en grunnskolelærer med tiltredelse 01.01.2022. Stillingen er for inneværende skoleår tillagt en kontaktlærerfunksjon.

Vi tilbyr nå 2.dose av koronavaksinen 4-6 uker etter 1. dose. I løpet av uke 38 vil de aller fleste i kommunen ha fått time for 2.dose. Har du ikke fått time til vaksinering i løpet av neste uke, må du ta kontakt.

Sømna kommune har ledig stilling tilknyttet småtrinnet på Berg skole.

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 m /forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Takk til alle som har deltatt! I Sømna har det vært 95 brukere, 1530 bøker har blitt lest, til sammen 115 355 sider! Kjempeflott innsats!

Ny pressemelding fra Sømna kommune om håndtering av pandemien og status på vaksinering.

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart mandag 23.august. Vi ser fram til skolestart og nye muligheter til å lage en god og trygg skole i samhandling med våre elever og deres foresatte.

Vi har nå gitt tilbud til alle over 18 år. Er det noen som fremdeles venter på vaksine, ta kontakt snarest med helsestasjonen på tlf 46186050.