Bli med på guidet tur i sommer og opplev den spennende geologien i Trollfjell Geopark!

Sømna kommune søker etter driftstekniker i 100 % fast stilling med tiltredelse snarest. Arbeidssted for tiden Vik skole og Sømnahallen.

Brønnøysund Avis har i dagens papir- og nettutgave et oppslag om at Sør-Helgeland har den dårligste forsørgerbrøken i landet. Artikkelen bygger på en orientering rådmann Øystein Johannessen holdt i Sømna kommunestyre 25. april. Tittelen i oppslaget er ikke korrekt.

Rehabiliteringslandskapet er i endring. Kommunene får et større ansvar for rehabilitering, og flere liggedøgn skal over i kommunene. Endringene i de ytre rammebetingelsene gjør at Helgeland Rehabilitering – HRIS - må videreutvikles.

Sømna kommune har for 2019 fått kr 300.000,- fra fylkesmannens landbruksavdeling. Eiere av landbrukseiendommer kan søke støtte til tiltak som reduserer forurensing og/eller fremmer kulturlandskapsverdiene.

For å forhindre skog- og lyngbrann, er det fra i dag mandag 15. april, og frem til 15. september generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark.

Under UNESCOs møte den 11.april i Paris ble Trollfjell Geopark godkjent som Trollfjell UNESCO Global Geopark. Trollfjell får dermed UNESCO status i selskap med 150 andre geoparker verden over.

Sømna bondelag og Sømna kommune inviterer til inpirasjonsseminar. Hva er viktig for deg å tenke på som leder på gården? Ole Christian Hallesby holder foredrag.

Det blir startet slamtømming på sørdelen av kommunen i uke 15. Kommunen er delt i to, slik at strekningen fra Kvaløy til og med Vik med alle avgreininger, vil bli tømt våren 2019.

100 % fast stilling som arkivleder. Stillingen er nyopprettet og er direkte underlagt rådmannen. Vi ønsker en medarbeider som er en pådriver i arbeidet med effektivisering og videreutvikling av kommunens sak og arkivtjeneste.