Fast 100 % stilling som arkivleder/fagleder servicetorg og fast 80 % stilling som formannskapssekretær

Fra og med i dag, fredag 10 juli, opphever brannsjefen i Sømna totalforbudet mot å gjøre opp ild og åpen brenning.

Sømna kommune har fått utarbeidet en ny informativ brosjyre om Sømna.

Vi søker en lærer som vil bli en del av lærerteamet på 5. - 7. trinn

Fremtidens Digitale Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom 16 kommuner på Helgeland, der Alstahaug, Brønnøy, Rana og Vefsn er regionsentre.

Men det anbefales at forbruket åpnes opp forsiktig, dvs. ikke vanne med fullt trykk for å sikre levering av vann til alle abonnenter i kommunen. Årsaken er at høydebassengene må fylles opp igjen.


 

"Global Pride" feires 27. juni. Derfor er "Regnbueflagget" heist i flaggstangen ved kommunehuset.

Bygningen står på Berg og har en størrelse på 460 m2.

Sømna kommune har innført bålforbud med UMIDDELBAR virkning. Det betyr at det nå er forbudt å gjøre opp bål i forbindelse med St. Hansfeiringer i hele Sømna kommune. Dette total forbudet gjelder også for bruk av engangsgriller og andre bærbare innretninger. Bålforbudet er satt med bakgrunn i §3 i Forskrift om brannforebygging.

Det foregår nå i disse dagene reparasjon av Våg vannbehandlingsanlegg. Årsaken er at det forrige helg oppsto et havari på sentralstyreenheten.