Ønsker du å følge med på møtet? Møtet vil bli streamet fra kl. 09.30.

Vi planlegger for tilsvarende markering som i fjor, og håper at dette vil bidra til en fin feiring av nasjonaldagen i Sømna.
 

I Sømna kommune er det ledig 100% fast stilling som logoped med tiltredelse 01.08.2021 eller etter avtale. Arbeidsområdet vil bli fordelt mellom Helgeland rehabilitering (25%), voksenopplæring, skoler og barnehager i Sømna kommune (75%).

Vi har vaksinert 478 personer, hvor 165 av disse nå er fullvaksinert. Alle innbyggere som fyller 68 i år har nå fått tilbud om vaksine.

Nå er ventetiden endelig over, og på mandag 03.05.2021 åpner vi Servicetorget i Sømna kommune (inngang «gamle NAV»). Det skal være åpent for publikum fra kl. 10.00 – 14.00. Sentralbordet er åpent fra kl. 09.00 – 15.00.

Det er kommet midler fra staten til ei ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Formålet er å avhjelpe situasjonen for dem som er hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Vi har vaksinert 423 personer, hvor 142 av disse nå er fullvaksinert. Alle innbyggere som har fylt 70 år har nå fått tilbud om vaksine.

Nå er Sømna kommune tilbake til nasjonale smittevernregler. De forsterkede tiltakene fra 14. april oppheves.

Ønsker du å følge med på møtet? Møtet vil bli streamet fra kl. 09.00.

Lise Bjøru er ansatt som ny felles rektor for Berg og Vik skoler.