Prosjektleder Hilde Rafaelsen i Digitale Helgeland orienterte om prosjektet for lederne i Sømna kommune. Hensikten med prosjektet er å komme frem til en varig modell for digitaliseringsarbeid på Helgeland som vil sikre at alle kommunene klarer å levere bedre tjenester til alle brukere.

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 andre ledd kunngjøres herved varsel om formålsendring på reguleringsplan for Gnr/Bnr: 46/412 og 46/351 i Vik sentrum, Sømna.

Fra og med barn fyller ett år har de rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller år.

Trollfjell Geopark er et interkommunalt organ eid av kommunene Leka, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad og Vega.

Geoparken skal bidra til attraktivitet og verdiskaping i området ved å legge til rette for aktiviteter og opplevelser i verdensklasse basert på Sør- Helgelands og Lekas unike geologiske historie og fenomener.

Sømna kommune søker etter ferievikariater i pleie- og omsorg og sommerjobb for ungdom i grønn sektor

Det var stort engasjement og optimisme når kommunen og styringsgruppen for biogassprosjektet inviterte alle aktive bønder i kommunen til stiftelsesmøte av Sømna Biogass Gårdsdrift SA.

Det er gode graveforhold for tiden. I Vik er det kun noen få kunder igjen i Halvvegan som det nå blir gravd til.

Representantskapet hos Shmil foreslår endringer i renovasjonsforskriften.

Ungdom i Sømna kan melde seg på UKM som i år arrangeres i Bindal 8. februar.