Sømna kommune har fått bekreftet at en person bosatt i Sømna kommune er påvist smittet av covid-19.

Ordfører ble søndag 27. september 2020 underrettet om at en covid-19-test tatt fredag 25.09.20 var positiv. Den smittede er ansatt ved Vik skole i Sømna kommune.

Det er påvist korona i Sømna. Vi har allerede startet med smittesporing og er nå i ferd med å ta kontakt med de berørte.

Bendiksen Entreprenør melder at de kommer til å foreta klargjøring, samt asfaltering av kryssinger på Berg, Grøttheim, Vik og Steinsjøveien.
 

I forbindelse med arbeid i nye Buskhammeren boligfelt vil det bli utført sprengningsarbeider i uke 39.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Prosjektet er tidenes digitaliseringssatsing. Hensikten med prosjektet er å komme frem til en varig modell for digitaliseringsarbeid på Helgeland. Vi ønsker å sikre at alle kommunene får raskere saksbehandlingstid, mer effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene til brukerne.

I forbindelse med arbeid i nye Buskhammeren boligfelt vil det bli utført sprengningsarbeider i uke 38.

Men det betyr ikke at fra 21. august kan hunder slippes løs overalt. Hundeloven viser til et generelt aktsomhetskrav.

Årets folkehelseuke markeres 7-13. september med mange flotte arrangement. Nytt i år er at det også blir mulighet for å delta på flere digitale foredrag med ulike temaer. 

Sentralbordet (tlf: 750 15 000) har åpningstid fra kl. 09-14 man-fre.