Den nasjonale anbefalingen er å unngå unødvendige reiser innenlands for å minimere risikoen for spredning av covid-19. Reiser hjem til jul er viktig for mange og kan derfor, ifølge Helsedirektoratet, likevel gjennomføres.

Vi ønsker alle velkommen hjem til Sømna til julefeiring. 

Forslag til kommuneplanens handlingsdel 2021-2024 med økonomiplan for 2021-2024 og årsbudsjett for 2021 ble behandlet i Sømna formannskap 2. desember 2020. Forslaget ligger nå til alminnelig ettersyn før endelig behandling i Sømna kommunestyre 17. desember 2020.

Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytte batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember.

I forbindelse med arbeid i nye Buskhammeren, vil det bli utført sprengningsarbeider i uke 48.

Konfliktrådet Nordland søker etter nye meklere på Sør-Helgeland i Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt. Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Vi håper Sømnas befolkning kommer med med forslag til hvem som burde få denne i år.

I forbindelse med arbeid i nye Buskhammeren, vil det bli utført sprengningsarbeider i uke 46.

Da har kommunen fått prøveresultatet for prøve 2. Prøven viser ingen spor etter bakterier.

I forbindelse med arbeid i nye Buskhammeren, vil det bli utført sprengningsarbeider i uke 45.