Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i. Frist for å levere listeforslag er 1. april 2019 kl. 12.00.

Kulturskolen har ledig spilletime på gitar hos Børge Rugås, tirsdager kl. 16.45 på Berg skole.

Vi minner om at søknadsfristen for drosjekort er 1. oktober.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Hurra for alle dyktige barn som har deltatt på Sommerles!

Folkehelseinstituttet har kommet med en påminnelse om at unge kvinner født 1991 eller senere må huske å ta alle dosene for HPV-vaksinen.

Det kan søkes om statlige spillemidler innen 1.oktober. Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping.

Det er i dag sendt ut en kartleggingsundersøkelse til alle lag og foreninger vi har kontaktinformasjon til i kommunen. Undersøkelsen er i samarbeid med Frivillig Norge og formålet er å videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og foreninger.

Svømmehallen i Sømna er åpen for offentlig bad og private timer fra neste uke (uke 35)

RVTS Nord er et regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Det er et samarbeid mellom Helse Nord og Universitetssykehuset Nord-Norge