Bostøtte

Hvem kan få tilbudet?

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Sjekk om du kan få bostøtte

Sjekk om du kan få bostøtte på husbankens nettsider her.   

Du kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte

Søk bostøtte gjennom husbanken her. 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer

Meld fra om endringer på Husbankens nettsider her.   

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak

Du kan klage på vedtak på husbankens nettsider her. 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbankens nettsider her.

Du kan også henvende deg til Sømna kommunes servicetorg servicetorget@somna.kommune.no tlf: 75015000 for å få hjelp og veiledning.

Relatert innhold

Forskrift om bostøtte  

Lov om bostøtte  

Kontaktinfo

NAV Sør-Helgeland
Telefon 55 55 33 33

Adresse

Havnegata 40

8900 Brønnøysund

Åpningstider

Mottaket i NAV Sør-Helgeland er stengt.

Bruk nav.no eller ring 55 55 33 33 for å få kontakt med NAV.