Utstyrsbanken

NAV har i samarbeid med Frivilligsentralen og Miljø- og psykiatritjenesten fått prosjektmidler fra fylkesmannen for bekjempelse av barnefattigdom. Med disse midlene har vi nå opprettet Utstyrsbanken der de som har behov og ønsker kan kontakte oss for lån av sports- og friluftsutstyr til barn og ungdom.

Formål

Utstyrsbanken har som mål å bidra til økt inkludering av barn og unge på frilufts-/fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter i Sømna kommune. Utstyrsbanken vil også kunne bidra til bedre psykisk og fysisk helse blant barn og unge.

Målgruppe

Tiltaket er i hovedsak rettet mot barn med innvandrerbakgrunn, barn i risikofamilier der foreldrene sliter med dårlig økonomi, psykisk sykdom/rusmisbruk eller barnevernsbarn i aldersgruppen 0-16 år.

Skoler, barnehager og idrettslag også mulig brukere

Utover dette vil også skoler og barnehager i kommunen kunne kontakte oss for lån av utstyr til arrangementer og aktiviteter der barn mangler egnet utstyr. (Ski- skøytedager, turdager o.l.) Vi oppfordrer også idrettslag til å kontakte oss dersom de ser behov for det.

Dette har vi i utstyrsbanken

Vi har ski, skøyter, tursekker, telt, m.m. Ta kontakt med Frivilligsentralen somna.frivilligsentral.no for nærmere info.

 

Kontaktinfo

Wenche Fjerdingøy
Leder
Telefon 905 53 402

Adresse

Gamle Vik 5

8920 Sømna