Hjorteviltregisteret

Alle har tilgang til å søke ut informasjon fra Hjorteviltregisteret. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å registrere seg med brukernavn og passord. Sett og skutt er digital levering av sett elg, sett hjort og slaktevekter.

Hjorteviltregisteret

Data søkes ut ved å gå inn på arten en ønsker informasjon om i toppmenyen, og deretter velge de ulike rapportene som ligger i venstremenyen. Du kan velge og du vil se rapportene i tabellformat eller som graf. Alle rapportene kan lastes ned til Excel.

Sett og skutt

Jaktlagene bidrar med viktige opplysninger om hjorteviltbestandene.

Data fra sett elg, sett hjort og slaktevekter gir opplysninger om utviklingen i bestandsstørrelse, kjønnssammensetning, kalveproduksjon og kondisjon. Dette er svært verdifull kunnskap om de lokale bestandene av elg og hjort.

Du og ditt jaktlags observasjoner er svært viktige i dette arbeidet. For å sikre at opplysningene blir så nøyaktige som mulig, anbefaler vi å fylle ut sett elg og sett hjort etter hver jaktdag.

Husk at det kun kan registreres ett skjema per jaktfelt per dag for hver art!

Kontaktinfo

Trond Grønmo
Fagleder landbruk og vilt
E-post
Telefon 75 01 50 70
Mobil 45 60 24 00
Vasyl Lakatosh
Fagleder skog og vilt
E-post
Telefon 94 78 23 28

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00