I samarbeid med Vik skole inviterer vi alle andre svømmere i Sømna til deltakelse i årets svøm langt kampanje. Skolen deltar med flere klasser i årets kampanje, og vi håper flere svømmer med!

Kinoprogrammet for Bygdekinoen i Sømna finner du flere steder. Både på kommunens hjemmeside og facebookside.

1.februar går søknadsfristen ut for tilskuddsordningene; folkehelsetiltak, organisasjonsstøtte til innvandrertiltak og ung kultur. Ønsker ditt lag/forening å søke kan folkehelsekoordinator være behjelpelig med søknaden.  

Her er 10 tips for å unngå påkjørsel av elg, hjort, rådyr og reinsdyr...

Etter en evalueringsrunde med deltakelse fra foreldre, skolene og andre har det blitt gjort enkelte justeringer i skoleskyssen til og fra Berg skole.

Nå har Sømna kommune lansert ny hjemmeside som er tilpasset både PC, nettbrett og mobil

Slyngjemyra øvelsesområde ble 11.12.17 formelt godkjent som opplæringsområde av Norges Brannskole.

 

Åpningstidene for Sømnahallen og Allbrukshallen følger skoleruten. I tillegg vises det til vedtak i kommunestyret 20.12.2016 hvor åpningstidene ble utvidet til også å gjelde vinterferie, høstferie, påskeferie og juleferie.