Sømna kommune har for 2018 fått kr 340.000,- fra fylkesmannens landbruksavdeling. Eiere av landbrukseiendommer kan søke støtte til tiltak som reduserer forurensing og/eller fremmer kulturlandskapsverdiene.

Det er startet opp et nytt «Avløserkurs», som er et tilbud for 9. og 10. klassinger i Sømna og på Trælnes. Det er ti elever som deltar på dette kurset og like mange bønder som er praksisverter for elevene.

Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

For å hindre spredning av skrantesjuke er det forbudt å fôre hjortedyr i hele landet. Du kan imidlertid søke Mattilsynet om tillatelse til kortvarig nødfôring.

I samarbeid med Vik skole inviterer vi alle andre svømmere i Sømna til deltakelse i årets svøm langt kampanje. Skolen deltar med flere klasser i årets kampanje, og vi håper flere svømmer med!

Kinoprogrammet for Bygdekinoen i Sømna finner du flere steder. Både på kommunens hjemmeside og facebookside.

1.februar går søknadsfristen ut for tilskuddsordningene; folkehelsetiltak, organisasjonsstøtte til innvandrertiltak og ung kultur. Ønsker ditt lag/forening å søke kan folkehelsekoordinator være behjelpelig med søknaden.  

Her er 10 tips for å unngå påkjørsel av elg, hjort, rådyr og reinsdyr...

Etter en evalueringsrunde med deltakelse fra foreldre, skolene og andre har det blitt gjort enkelte justeringer i skoleskyssen til og fra Berg skole.

Nå har Sømna kommune lansert ny hjemmeside som er tilpasset både PC, nettbrett og mobil