Etter en evalueringsrunde med deltakelse fra foreldre, skolene og andre har det blitt gjort enkelte justeringer i skoleskyssen til og fra Berg skole.

Nå har Sømna kommune lansert ny hjemmeside som er tilpasset både PC, nettbrett og mobil

Slyngjemyra øvelsesområde ble 11.12.17 formelt godkjent som opplæringsområde av Norges Brannskole.

 

Åpningstidene for Sømnahallen og Allbrukshallen følger skoleruten. I tillegg vises det til vedtak i kommunestyret 20.12.2016 hvor åpningstidene ble utvidet til også å gjelde vinterferie, høstferie, påskeferie og juleferie.