Slyngjemyra øvelsesområde ble 11.12.17 formelt godkjent som opplæringsområde av Norges Brannskole.

 

Åpningstidene for Sømnahallen og Allbrukshallen følger skoleruten. I tillegg vises det til vedtak i kommunestyret 20.12.2016 hvor åpningstidene ble utvidet til også å gjelde vinterferie, høstferie, påskeferie og juleferie.