Har du et sveiseapparat du ikke har lært deg å bruke? Eller har du bare lyst til å lære deg å sveise? Nordnorsk Pensjonistskole arrangerer.

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger som både kommunen og lag/foreninger kan søke om midler til.

Åpen butikk og kafe i desember. Torsdag 6 – lørdag 8 åpent 12.00-16.00. Tirsdag 11-lørdag 15 åpent 12.00-16.00.

Denne uken sender DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) ut en brosjyre med egenberedskapsråd til alle landets husstander. Brosjyren inneholder konkrete forslag til hva du bør ha i hus, hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp. Rådene som gis, har vært ute på bred høring og er forankret hos over 40 ulike myndigheter.

Resultatene fra årets nasjonale prøver på femte trinn ble offentliggjort i dag. Tallene viser at femteklassingene fra Sømna gjør det bra.

6. desember, kl. 11-13 i Kinosalen, Brønnøy rådhus inviterer Fylkesmannen i Nordland, og Bindal-, Brønnøy-, Sømna-, Vega-, og Vevelstad kommune til et informasjonsmøte om Inn på tunet. Det blir lunsjservering. Se vedlagte program. Vel møtt!

Handlingsdelen og økonomiplanen er kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging. Handlingsdelen skal vise hvordan kommunen følger opp mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.

Sømna kommunestyre har i møte den 25.10.2018 egengodkjent følgende plan:

K-sak 50/18 – Reguleringsplan, detalj, utvidelse av Buskhammeren boligfelt, plan nr. 2018001

Det kan nå søkes om midler fra nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland.