Middagslevering

Beskrivelse

Matombringing er et tilbud som gis til hjemmeboende. Maten kjøres ut fra institusjonen daglig.

Målgruppe

Hjemmeboende som av helsemessige årsaker ikke klarer å lage seg mat selv.

Kriterier

Bruker som har problemer med å opprettholde tilfredsstillende ernæringstilstand eller har problemer med selv å lage mat.

Pris

Kommunestyret fastsetter pris pr porsjon pr.01.01.18

  • Liten middag: kr. 75,-
  • Stor middag: kr. 85,-

Standard på tjenesten/praktiske opplysninger:

  • Varm middagsmat blir utkjørt alle dager i uken.
  • Bruker gir beskjed før klokken 10, dersom han/hun ikke skal ha mat den dagen.
  • Bruker må være hjemme når maten blir levert på hjemmeadressen, eller tilrettelegge med matboks utenfor hoveddøra.

Kontaktinfo

Nina Nyrud
Konsulent
E-post
Telefon 75 01 51 20
Gunn Inger Flatmo
Kjøkkensjef
E-post
Telefon 75 01 51 32
Bente Næss
Assisterende enhetsleder for pleie og omsorg
E-post
Mobil 41 29 63 38

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna