Sømna barnehage avd. Vik

Barnehagen er en kommunal 2-avdelings barnehage med plass til 26 barn.

De 2 avdelingene er Kanutten med barn fra 3-6 år og Knerten med barn fra 0-3 år.
Barnehagen har både hele og delte barnehageplasser.

Styrer: Ingunn Iversen
Ass.styrer: Ann Helen Johansen
Pedagogiske ledere: Ann Britt Johansen og Siv Ellen Larsen.

Kontaktinfo

Sømna barnehage avd. Vik
E-post
Telefon 75 02 91 99

Adresse

Kleivveien 3

8920 Sømna

Åpningstider

07.30-16.30

(utvidet ved behov 07.00-17.00)