Korona-virus

Sømna kommune ønsker å være føre var, her finner du oppdatert informasjon om korona-viruset.
Løpende informasjon om vaksinering i Sømna finner du som nyheter under Aktuelt på framsiden.

Barnehage, skole og familie