Det er tid for å søke tilskudd!

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger som både kommunen og lag/foreninger kan søke om midler til.

1.februar er fristen for å søke fylkeskommunen om midler til folkehelsetiltak og friluftsliv. I fjor samarbeidet kommunen med LHL og fikk tilskudd til benker som LHL har gjort en kjempejobb med å sette ut i kommunen. Har du et prosjekt du ønsker å samarbeide med oss om er du velkommen til å ta kontakt. Du kan også søke direkte til fylkeskommunen. Mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene finner du i linken.

15. februar er fristen for å søke støtte fra Sparebankstiftelsen og tilskuddsordningen samfunnsløftet har fortløpende frist. Minner også om at ung kultur har ulike frister til  de ulike delene av ordningen: første frist er 15. januar.

Her finner du informasjon om hvilke tilskuddsordninger man kan søke på