SFO

Skolefritidsordningen (SFO) på Berg skole er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1. - 4. trinn. SFO skal gi barna omsorg og legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Åpningstider

SFO har åpent før og etter skoletid, mellom 07.15 - 16.30.
Ved ferier og skolefri holder SFO åpent. Disse dagene regnes som ekstradager.
SFO er stengt på skolens planleggingsdager.
Ved skolefri legges påmeldingsskjema på Showbie eller det kan hentes på skole/SFO.

Inntak og oppsigelse

Hovedopptaket av barn skjer i vårsemesteret og gjelder for et skoleår.
Det er 1 måneds oppsigelse av plass i ordningen. Oppsigelse skal være skriftlig og datert (leveres SFO). Oppsigelse kan ikke skje etter 1. mai, da må det likevel betales for plassen med fast månedlig beløp ut juni.

For søknad om plass, endring av plass eller oppsigelse av plass, gå til Oppvekstportalen.

Priser

Det betales for opphold etter de satser kommunestyret fastsetter. Uteblir betaling for 2 måneder, tapes retten til plass i skolefritidsordningen.

Fra høsten 2023 innføres gratis kjernetid på 12 timer for alle 1. og 2. klassinger. Prisen reduseres i forhold til dette. Ved skolefri/elevfri må 1. og 2. klassinger meldes på som tidligere og det betales 50% av heldagssats i forhold til gratis kjernetid. 

Priser SFO
Hva Pris
Full plass (over 12 timer pr. uke) 2000 kr pr. mnd (for 1. og 2. klassinger blir prisen 1000 kr)
Halv plass (inntil 12 timer pr. uke) 1000 kr pr. mnd. (gratis plass for 1. og 2. klassinger)
Enkeltdager på morgenen 60 kr pr. dag
Enkeltdager på ettermiddagen 110 kr pr. dag
Heldager (gjelder ved skolefri og elevfri) 225 kr pr. dag (for 1. og 2. klassinger blir prisen 115 kr)

Det betales for 10 måneder pr. år. (halve juni og august)

Kontaktinfo

Ann Solli
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 02 80 60
Sissel Strand
Leder SFO
E-post
Telefon 91 57 41 98

Adresse

Besøksadresse:

Gamle Berg 1

8920 Sømna

 

Postadresse:

Kystveien 84A

8920 Sømna