SFO

Skolefritidsordningen (SFO) på Berg skole er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1. - 4. trinn. SFO skal gi barna omsorg og legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Åpningstider

SFO har åpent før og etter skoletid, mellom 07.15 - 16.30.
Ved ferier og skolefri holder SFO åpent, men det må meldes behov ved påmelding i forkant.  Dette for å planlegge bemanning. SFO er stengt tre uker i juli. 
SFO er stengt på skolens planleggingsdager.
Ved skolefri legges påmeldingsskjema på Showbie eller det kan hentes på skole/SFO.

Inntak og oppsigelse

Hovedopptaket av barn skjer i vårsemesteret og gjelder for et skoleår.
Det er 1 måneds oppsigelse av plass i ordningen. Oppsigelse skal være skriftlig og datert (leveres SFO). Oppsigelse kan ikke skje etter 1. mai, da må det likevel betales for plassen med fast månedlig beløp ut juni.

For søknad om plass, endring av plass eller oppsigelse av plass, gå til Oppvekstportalen.

Priser

Det betales for opphold etter de satser kommunestyret fastsetter. Uteblir betaling for 2 måneder, tapes retten til plass i skolefritidsordningen.

Det er innført gratis kjernetid på 12 timer (halv plass) for barn på 1. og 2. trinn med SFO-plass. Dette vil også gjelde barn på 3. trinn fra høsten 2024. Prisen reduseres i forhold til dette. 

Man betaler for SFO-plass 11 mnd. i året og SFO er åpen i skolens ferier, bortsett fra tre uker om sommeren og ved skolens planleggingsdager. Ved skolefri/elevfri må 1. , 2. og 3. klassinger meldes på som tidligere.  

Priser SFO
Hva Pris
Halv plass (inntil 12 timer pr. uke) 1000 kr pr. mnd. (gratis plass for 1., 2., og 3. trinn)
Enkeltdager på morgenen 60 kr pr. dag
Enkeltdager på ettermiddagen 110 kr pr. dag
Heldager (gjelder ved skolefri og elevfri) 225 kr pr. dag (for 1., 2., og 3. trinn blir prisen 115 kr)

Kontaktinfo

Ann Solli
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 02 80 60
Mobil 99 47 05 86
Sissel Strand
Leder SFO
E-post
Telefon 91 57 41 98

Adresse

Besøksadresse:

Gamle Berg 1

8920 Sømna

 

Postadresse:

Kystveien 84A

8920 Sømna