Ansatt

Som ansatt er du pålagt å handle dersom du opplever en bekymring knyttet til barn/ungdom. Dette for å sikre at de det gjelder får den støtten og hjelpen de trenger. 

Det kan være du er urolig for livssituasjon, familieliv, helse, trivsel på skolen/barnehagen og lignende som kan ha innvirkning på barnet.

Benytt deg av BTI-handlingsveilederen. Denne viser deg hvordan du som ansatt skal se og følge opp barn, unge og familier du er urolig eller bekymret for.  

 

Vi er mange som ser. Det er først når vi snakker om det vi ser at vi kan gjøre en forskjell.

 

 

 

 

 

 

 

Film: Voksne skaper vennskap- sammen 

 

Ved mistanke om vold eller overgrep skal saken meldes direkte til barnevernstjenesten eller politi. Foreldre/foresatte skal da ikke varsles.

  • Vakttelefonen (09.00-15.00): 958 54 670
  • Beredskapstelefon: 908 07 210 (åpent utenom kontortid, alle dager hele året)

Alle som jobber med barn og unge er bevisst på at vi kan være den ene som gjør den store forskjellen for et barn eller en ungdom som har det vanskelig. Vi skal våge å se, tørre å spørre og sammen finne ut hva vi skal gjøre så hen får det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden.

Film fra 0-24 Samarbeidet om “Noen må være noen”

Dersom avvik oppleves i tjenesten skal dette meldes. Avvik skal registreres i kavalitets- og avvikssystemet  Compilo. Både kommunale og interkommunale tjenester bes registrere dette. Avvikshåndtering skal bidra til læring av hendelser, forhindre nye, utvikle tjenesten, og bidra til at forbedringer vedvarer. 

Relevante tjenester knyttet til barn og unge i kommunen:

Helsestasjonen Sømna   

Ungdomslos  

Barnevernstjenesten 

BUP 

PPT 

Familievernkontoret 

Lena Gabrielsen, foreldreveileder/PMTO kontaktes via helsestasjonen

Brønnøysund politistasjon