Ungdomslos

Hva er dette?

Sømna kommune har fått penger til et prosjekt som heter oppfølging og los funksjon for ungdom mellom 12-24 år.

Hva kan losen gjøre for deg som ungdom?

  • Gi deg oppfølging og veiledning i og utenfor skolen, og i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Dette kan være et spesialtilpasset opplegg for en kort eller lengre periode, for eksempel samtaler, en alternativ skoletime i gruppe eller alene.
  • Hjelpe deg til å møte opp og trives på skolen, være litt «detektiv» samens med deg. Hjelpe til med og eventuelt å arrangere tiltak eller temakvelder som kan bidra til bedre miljø på skolen i samråd med ungdomsrådet.
  • Være tilgjengelig og tilstede på deres egen arena (skole, hjem, fritid). Losen har faste dager på Vik skole på mandager på rådgivningskontoret. Du trenger ikke å ha avtale bare kom innom.
  • Samarbeide tett med skolen og eventuelt andre til det beste for deg, være litt din «advokat»

Hvordan komme i kontakt med losen?

Du kan selv kontakte losen dirkete eller du kan be dine foreldre ta kontakt. Hvis du er i kontakt med med PPT, BUP, barnevern, rådgivere på skolen, helsesøster eller andre så kan du be de kontakte losen på vegne av deg.

Siv Reinfjord er ansatt som los i Sømna kommune og kan enklest nåes på telefon nummer 94 13 53 05. Siv har sykepleier som grunnutdanning, med videreutdanning innen veiledning blant annet.

Kontaktinfo

Siv Kristin Reinfjord
Ungdomslos
E-post
Mobil 94 13 53 05

Adresse

Besøksadresse:

Kystveien 79

8920 Sømna

 

Postadresse:

Kystveien 84A

8920 Sømna

Kart