Ungdomslos

Hva er dette?

Sømna kommune har fått penger til et prosjekt som heter oppfølging og los funksjon for ungdom mellom 12-24 år.

Hva kan losen gjøre for deg som ungdom?

  • Gi deg oppfølging og veiledning i og utenfor skolen, og i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring. Dette kan være et spesialtilpasset opplegg for en kort eller lengre periode, for eksempel samtaler, en alternativ skoletime i gruppe eller alene.
  • Hjelpe deg til å møte opp og trives på skolen, være litt «detektiv» samens med deg. Hjelpe til med og eventuelt å arrangere tiltak eller temakvelder som kan bidra til bedre miljø på skolen i samråd med ungdomsrådet.
  • Være tilgjengelig og tilstede på deres egen arena (skole, hjem, fritid). Losen har faste dager på Vik skole på mandager på rådgivningskontoret. Du trenger ikke å ha avtale bare kom innom.
  • Samarbeide tett med skolen og eventuelt andre til det beste for deg, være litt din «advokat»

Hvordan komme i kontakt med losen?

Du kan selv kontakte losen dirkete eller du kan be dine foreldre ta kontakt. Hvis du er i kontakt med med PPT, BUP, barnevern, rådgivere på skolen, helsesøster eller andre så kan du be de kontakte losen på vegne av deg.

Siv Reinfjord er ansatt som los i Sømna kommune og kan enklest nåes på telefon nummer 94 13 53 05. Siv har sykepleier som grunnutdanning, med videreutdanning innen veiledning blant annet.

Kontaktinfo

Siv Kristin Reinfjord
Ungdomslos
Mobil 94 13 53 05

Adresse

Besøksadresse:

Kystveien 79

8920 Sømna

 

Postadresse:

Kystveien 84A

8920 Sømna

Kart