Priser og betaling


 

Hva koster det? Priser pr. 1.1.2020

Priser barnehage
Størrelse plass Pris i kr. Timer pr. uke Kostpenger
100 % 3135 42,5 300
80 % 2708 34 240
60 % 2031 25,5 180
50 % 1692,5 21,25 150
40 % 1354 17 120

Kostpenger kommer i tillegg til prisen. Betalingen fordeles over 11 terminer - juli er betalingsfri.

Søskenmoderasjon

Du får 30 % reduksjon av beregnet pris for barn nr. 2.
Du får 50 % reduksjon av beregnet pris for barn nr. 3 eller flere.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.

Inntekt som legges til grunn ved søknadsbehandlingen er husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Inntekten må dokumenteres med selvangivelse.

Gratis kjernetid - fritak fra betaling 20 timer per uke

Familier med samlet personinntekt under kr 548 500,- kan søke om fritak for betaling 20 timer per uke for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart.

Skattefradrag for utgifter til barnehage

Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til barn i barnehage som du bor sammen med.

En kan i 2018 få fradrag for inntil kr 25.000,- for ett barn og inntil kr 15.000,- per søsken.
Barnehager er pliktige til å rapportere inn betaling for barnehageopphold til Skatteetaten.
Innrapportert beløp fra barnehagen vil i selvangivelsen vise som forhåndsutfylt beløp i post 3.2.10.

Se skatteetaten.no for mer informasjon.

Kontaktinfo

Ingunn Iversen
Leder Sømna barnehage
E-post
Mobil 913 45 887
Sømna barnehage avd. Berg
E-post
Telefon 75 02 84 10
Sømna barnehage avd. Vik
E-post
Telefon 75 02 91 99