Priser og betaling


 

Hva koster det? priser pr. 1.1.2018

Priser barnehage
Størrelse plass Pris i kr. Timer pr. uke Kostpenger
100 % 2910 42,5 250
80 % 2528 34 200
60 % 1896 25,5 150
50 % 1580 21,25 125
40 % 1264 17 100

Betalingen fordeles over 11 terminer - juli er betalingsfri.

Søskenmoderasjon

Du får 30 % reduksjon av beregnet pris for barn nr. 2.
Du får 50 % reduksjon av beregnet pris for barn nr. 3 eller flere.

Redusert betaling

Husholdninger med lavere samlet inntekt enn kr 533 500,- kan søke til kommunen om redusert pris.

Inntekt som legges til grunn ved søknadsbehandlingen er husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Inntekten må dokumenteres med selvangivelse.

Gratis kjernetid - fritak fra betaling 20 timer per uke

Familier med samlet personinntekt under kr 533 500,- kan søke om fritak for betaling 20 timer per uke for 3-, 4- og 5-åringer, og barn som har utsatt skolestart.

Skattefradrag for utgifter til barnehage

Som forelder har du krav på fradrag for dokumenterte utgifter til barn i barnehage som du bor sammen med.

En kan i 2017 få fradrag for inntil kr 25.000,- for ett barn og inntil kr 15.000,- per søsken.
Barnehager er pliktige til å rapportere inn betaling for barnehageopphold til Skatteetaten.
Innrapportert beløp fra barnehagen vil i selvangivelsen vise som forhåndsutfylt beløp i post 3.2.10.

Se skatteetaten.no for mer informasjon.

Kontaktinfo

Ingunn Iversen
Leder Sømna barnehage
E-post
Mobil 913 45 887
Sømna barnehage avd. Berg
E-post
Telefon 75 02 84 10
Sømna barnehage avd. Vik
E-post
Telefon 75 02 91 99