SFO

Skolefritidsordningen (SFO) på Berg skole er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1-4 trinn. SFO skal gi barna omsorg og legge tilrette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.

Åpningstider

SFO har åpent før og etter skoletid. 07.15-08.30 og 14.00-16.30.
Ved ferier og skolefri holder SFO åpent. Disse dagene regnes som ekstradager.
SFO er stengt på planleggingsdager.
Ved skolefri legges påmeldingsskjema på Showbie eller det kan hentes på skole/SFO.

Inntak og oppsigelse

Hovedinntaket av barn skjer i vårsemesteret og gjelder for et skoleår.
Det er 1 måneds oppsigelse av plass i ordningen. Oppsigelse skal være skriftlig og datert. (Leveres SFO). Oppsigelse kan ikke skje etter 1. mai, da må det likevel betales for plassen med fast månedlig beløp ut juni.

For søknad om plass, endring av plass eller oppsigelse av plass, gå til Oppvekstportalen.

Priser

Det betales for opphold etter de satser kommunestyret fastsetter. Uteblir betaling for 2 måneder, tapes retten til plass i skolefritidsordningen.

Priser SFO
Hva Pris
Full plass (over 8 timer pr. uke) 2000 kr pr. mnd
Halv plass (inntil 8 timer pr. uke) 1250 kr pr. mnd.
Enkeltdager på morgenen 60 kr pr. dag
Enkeltdager på ettermiddagen 110 kr pr. dag
Heldager (gjelder ved skolefri og elevfri) 225 kr pr. dag

Det betales for 10 måneder pr. år. (halve juni og august)

Kontaktinfo

Ann Solli
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 02 80 60
Sissel Strand
Leder SFO
E-post
Telefon 915 74 198

Adresse

Besøksadresse:

Gamle Berg 1

8920 Sømna

 

Postadresse:

Kystveien 84A

8920 Sømna