Borgerlig vielse

Beskrivelse

Kommunen overtar ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt.
Det er ordfører Andrine Solli Oppegaard, varaordfører Gunder Strømberg, og rådmann Øystein Johannessen som er vigslere i Sømna.

Vigslene gjennomføres i kommunestyresalen ved Sømna Omsorgssenter, ordførerens kontor eller i annet egnet areal. De som vil gifte seg borgerlig må bestille tid og lokale på formannskapskontoret.

Borgerlige vigsler finner sted den første fredag hver måned fra kl. 10:00.

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis med mindre de som skal gifte seg har spesielle ønsker som alternative lokaler/steder og vigsel utover ordinære åpningstider som medfører økte utgifter. I disse tilfelle skal det tas betaling. Hvordan dette skal ordnes, avtales i forkant med vigsler og brudepar.

Dersom du ønsker vigsel utenfor vanlig kontortid, ta kontakt i god tid. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Vigselen vil som hovedregel skje i kontortiden i kommunestyresalen på rådhuset.

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Lover

Ekteskapsloven

Forskrifter

Forskrift om kommunale vigsler
Forskrift om registrering og melding av vigsel

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Før dere gifter dere må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Alle disse skjemaene fås hos Skatteetaten.

  • Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.
  • Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, kan dere ta kontakt med kommunen.
  • Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.
  • Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne.
  • Kommunen gir deg tilbud om et egnet lokale og om hvilke tidspunkter de kan tilby vielser.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

Kontaktinfo

Gro Steen
Formannskapssekretær
Telefon 75 01 50 10
Mobil 905 61 544

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45