Status korona i Sømna og råd og anbefalinger.

Det er ingen registrerte smittede i kommunen per 30.12.21.
Vi følger regjeringens nasjonale råd og anbefalinger som i første omgang er gjeldende til 15.01.22.

Alle elever i grunnskolen, samt ansatte i barnehage og skole skal teste seg før oppstart. Foresatte kan hente tester på skolen mandag. Det vil bli gitt egen informasjon via transponder til foresatte.

Vi vil presisere at testingen gir et øyeblikksbilde av situasjonen. Dersom du er syk eller får symptomer er det viktig at du holder deg hjemme og tester deg. Ta kontakt med legekontoret for å avtale.

Fritidsaktiviteter og arrangementer/sammenkomster kan gjennomføres dersom man følger de nasjonale råd og anbefalinger som til enhver tid er gjeldende. Se plakaten under og også regjeringens sider om hva som er anbefalt når det gjelder arrangementer og sammenkomster. Vi oppfordrer alle som står som arrangør av aktiviteter om å gjøre gode smittevernfaglige vurderinger knyttet til hver aktivitet og i dialog med deltakere og eventuelt forelder/foresatte.