Søknadsfrist drosjekort (TT-kort)

Vi minner om at søknadsfristen for drosjekort er 1. april.

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser.

Søknadsskjema og legeerklæring (PDF, 43 kB)

Søkerreglement for TT-kort (PDF, 128 kB)

Søknader sendes:

Sømna kommune
Kystveien 84 A
8920 Sømna

merk konvolutten "TT-kort"

Kontaktinfo

Ann Karin Moen
Sekretær
E-post
Telefon 75 01 50 30

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Stengt inntil videre