Pressemelding fra Sømna kommune ang. koronasituasjonen

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen har regjeringen besluttet en rekke svært strenge tiltak i 10 østlandskommuner. Sitasjonen beskrives som svært alvorlig og myndighetene gjør nå det de kan for å stanse utbruddet.

Sømna kommune er ikke direkte berørt av smitteutbrudd eller tiltak som følge av dette. Situasjonen betegnes likevel som uoversiktlig. Det er først og fremst importsmitte som representerer den største risikoen lokalt.  Kommunelegen i Sømna ønsker derfor å være føre var, og går nå ut med følgende råd til innbyggere og spesielt reisende i Sømna kommune

  1. Innbyggere og andre bes følge de nasjonale rådene om å begrense sosial kontakt.
  2. Reiser inn/ut av Helgelandsregionen bør ikke gjennomføres uten at dette er strengt nødvendig. Arbeidsreiser og reiser til sykehus betraktes som strengt nødvendige
  3. Hjemmekontor tilrås for alle som kan.
  4. Reisende som kommer til Sømna fra utenfor regionen oppfordres sterkt til å la seg teste. Sømna kommune har god testkapasitet og testing kan avtales på Sømna legekontor tlf.        75 01 51 00. Reisende bes om å begrense sosial kontakt. Dette gjelder generelt ved opphold i Sømna, men minimum inntil negativt testresultat foreligger. 

Sømna kommune har ikke registrert smitte lokalt. Denne situasjonen ønsker vi skal vedvare. ordfører Hans Gunnar Holand maner derfor fortsatt til felles innsats fra innbyggere og reisende i Sømna.

Erfaringene så langt viser at det muterte viruset er 50-70% mer smittsomt enn varianten som har dominert i Norge så langt. Det er derfor av stor betydning å hindre at vi får smitten lokalt. Dette vil i tilfelle føre til langt mer drastiske tiltak, lik de som gjennomføres på Østlandet. I tillegg vil dette være svært uheldig for tjenestene våre, men spesielt for sårbare grupper i Sømnasamfunnet sier Hans Gunnar Holand.  

Kommunedirektør Arne Johansen følger opp rådene fra kommunelegen og vil gjennomføre hjemmekontor for alle ansatte som har mulighet for dette neste uke.  Kommunen kan kontaktes på telefon eller e-post. Skoler og barnehager vil holde åpent. Personer med symptomer skal holde seg hjemme og bør la seg teste.  Videre at de generelle smittevernrådene blir fulgt sier Arne Johansen.

Tiltakene gjelder i første omgang for perioden 25.1 – 31.1. Situasjonen kan endre seg raskt og kommunen vil fortløpende kunne vurdere å utvide gjeldene råd, eller beslutte nye tiltak eller råd når dette er nødvendig.