Oppstart av dagsenter

Sømna kommune og Sømna frivilligsentral inviterer til oppstart av dagsenter.