Offentlig ettersyn - Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett ble i dag, 4. desember, behandlet i formannskapet.

19. desember skal kommunestyret behandle den. Planen viser hvordan kommunen, basert på de økonomiske rammene, skal prioritere arbeidet de kommende år med hovedfokus på 2020. I tillegg står det kort om status og utfordringer i Sømna kommune. Forslaget kan du lese her (PDF, 31 MB). Planen kan også leses på kommunehuset.

Innstillingen til vedtak finner du her. (PDF, 556 kB)