Ledige stillinger i Sømna

50% fast stilling som ergoterapeut ved Helgeland Rehabilitering, søknadsfrist 1.8.19.
90% fast stilling som sykepleier i tredelt turnus ved Helgeland Rehabilitering, søknadsfrist 1.8.19.
100% fast stilling som logoped med søknadsfrist 1.8.19. 
100% fast stilling som lege med søknadsfrist 6.9.19.
100% vikariat som avdelingsleder ved Vik skole med søknadsfrist 31.8.19.

Søk stillingen som ergoterapeut eller sykepleier

Søk stillingen som logoped

Søk stillingen som lege

Søk stillingen som avdelingsleder

Se fullstendige utlysningstekster på Jobbnorge