Ledig stilling som arkivleder i Sømna kommune

100 % fast stilling som arkivleder. Stillingen er nyopprettet og er direkte underlagt rådmannen. Vi ønsker en medarbeider som er en pådriver i arbeidet med effektivisering og videreutvikling av kommunens sak og arkivtjeneste.

100 % fast stilling som arkivleder.
Stillingen er nyopprettet og er direkte underlagt rådmannen og er en del av rådmannens stab. Sømna kommune har ca 200 ansatte. Den kommunale organisasjonen ledes av rådmannen. Kommunen er organisert som en tonivåkommune, der våre ni enheter er direkte underlagt rådmannen.

Vi ønsker en medarbeider som er en pådriver i arbeidet med effektivisering og videreutvikling av kommunens sak og arkivtjeneste i samarbeid med rådmannen, formannskapssekretær, enhetsledere og andre. Du som våre nye medarbeider vil ha en sentral rolle i etablering av et felles postmottak i kommunen.

Arbeidsoppgaver:
 Daglige driftsoppgaver som posthåndtering, skanning, journalføring, postfordeling og kvalitetssikring av data i elektronisk sak/arkivsystem.
 Overordnet faglig ansvar for kommunens sak og arkivtjeneste i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk.
 Kvalitetssikring av data i sak- og arkivsystemet samt sikre gode rutiner og arbeidsprosesser i sak- og arkiv arbeidet.
 Systemansvarlig for det elektroniske sak- og arkiv systemet Ephorte.
 Utarbeide og ajourholde arkivplan og bevarings- og kassasjonsreglement.
 Opplæringsansvarlig for sak- og arkiv systemet.
 Utvikle rutiner, prosedyrer o.l
 Behandling/bistand av/ved innsynsbegjæringer
 Sende ut restanselister
 Legge ut offentlig postjournal
 Avlevering av arkivmateriale
Arbeidsoppgavene vil kunne endres i forhold til de oppgaver Sømna kommune til enhver tid skal ivareta.

Ønskede faglige kvalifikasjoner:
 Arkivfaglig eller annen relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå. Lang erfaring fra tilsvarende arbeid kan kompensere for formell utdanning.
 God IT kompetanse
 God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 Erfaring fra arkivtjeneste innen offentlig forvaltning og bruk av elektronisk sak/arkiv system
Vi søker deg som er/har:
 En utpreget serviceinnstilling, som er løsnings- og utviklingsorientert og som ser helheten i arkivets funksjon i kommunen.
 Effektiv og kunne arbeide nøyaktig og strukturert.
 Du må kunne være god til å kommunisere og ha gode samarbeidsevner
 Du må være selvstendig og ha god gjennomføringsevne
 Personlig egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt

For nærmere informasjon om stillingen kontakt rådmann Øystein Johannessen mobil 480 53 342 eller formannskapssekretær Gro Steen mobil 905 61 544.

Søknad vedlagt CV samt kopi av attester og vitnemål sendes Sømna kommune, HR-seksjonen, Kystveien 84A, 8920 Sømna.

Søknadsfrist: 23.04.19