Kurs for deg som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider

RKK, Karrieresenteret og Opplæringskontoret samarbeider nå for å ta et krafttak for flere med fagbrev. Sammen arrangerer vi derfor et kurs som forberedelse til praksiskandidateksamen og fagprøve.

Det er svært mange som arbeider som assistenter innen pleie- og omsorgssektoren på Sør-Helgeland, og som mangler fagbrev. Fokuset på kvalitet i sektoren blir stadig større. Derfor er det viktig at alle ansatte har et visst faglig grunnlag for å kunne samarbeide om å gjøre kvaliteten på arbeidsplassen enda bedre. Det er også en fordel om flere fra samme arbeidsplass melder seg på.

RKK, Karrieresenteret og Opplæringskontoret samarbeider nå for å ta et krafttak for flere med fagbrev. Sammen arrangerer vi derfor et kurs som forberedelse til praksiskandidateksamen og fagprøve. Vi satser på å starte opp i slutten av august. Vi vil vurdere antall kurs og plassering i forhold til antall deltakere. Kurset har et omfang på om lag 50 timer og avsluttes med praksiskandidateksamen i november/desember 2019. Erfaringene til de som tok kurset til barne- og ungdomsarbeiderfaget i fjor, er meget gode.

Vi satser på at samlingene blir på ettermiddag/kveld. Dette må dog planlegges sammen med instruktørene som skal undervise. Bruk av lørdager vil også bli vurdert. Vi håper å kunne servere et måltid på hver samling, slik at man slipper å stresse med dette selv.

For å melde deg på kurset sender du en e-post til karrieresenter-sh@vgs.nfk.no for å melde din interesse. I tillegg registrerer du en søknad på www.vigo.no ved å velge søknad for voksne / realkompetanse. Legg deretter inn din utdanning og praksis, og kryss av for at du ønsker realkompetansevurdering og opplæring. Karrieresenteret vil være behjelpelige med å få vurdert din tidligere arbeidspraksis opp mot læreplanmålene for Helsearbeiderfaget.

Siste frist for å melde seg opp til eksamen er 1. september.  Vi gjør oppmerksom på at samlingene er gratis! Men vi anbefaler også at du søker fagforening/ kommune om stipend for å dekke eksamensavgift og oppmelding til fagprøve.

Vi holder infomøter:

Terråk: 15. mars (sted og klokkeslett kommer senere)

Vik: 15. mars, Sømna Omsorgssenter 3. etg kl. 13.00-14.00

Brønnøysund: 20. mars (sted og klokkeslett kommer senere)

Vi kommer tilbake med eventuelle møter på Vega og Vevelstads