Kokevarselet for drikkevann i Sømna kommune er nå opphevet

Da har kommunen fått prøveresultatet for prøve 2. Prøven viser ingen spor etter bakterier.

Lørdag 31.oktober 2020: Viser til tidligere utsendt SMS ang. drikkevann i Sømna kommune.

Da har kommunen fått prøveresultatet for prøve 2. Prøven viser ingen spor etter bakterier.

Kokevarselet er da opphevet.

Sømna kommune takker for samarbeidet

Teknisk.

 

Viser til tidligere utsendt SMS ang. drikkevann i Sømna kommune.

Av to planlagte vannprøver så viser den 1. prøven ingen spor av bakterie.

Kokevarselet gjelder fremdeles inntil svar foreligger på den 2. vannprøven.

Nytt varsel vil bli utsendt fortløpende og er forventet i løpet av 31. oktober.

Kokevarselet gjelder i minst 3 dager pga. at det må foreligge 2 påfølgende vannprøver uten spor av bakterier.

Selv om det bare er funnet spor av 1 bakterie, så følger kommunen et «føre-var-prinsipp» og innfører kokevarsel inntil situasjonen er avklart.

Ny informasjon om resultat av vannprøver sendes ut fortløpende.

Kommunen oppfordrer også til å lese Folkehelseinstituttets «Råd til privat husholdninger ved kokevarsler»,

se link: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Klikk for stort bilde