Høring - Foreslåtte endringer i renovasjonsforskriften for SHMILs eierkommuner

Representantskapet hos Shmil foreslår endringer i renovasjonsforskriften.

Av størst interesse for innbyggerne antas å være forslaget om at campingvogner/bobiler som står permanent oppstilt på ett sted mer enn 3 måneder pr. år, skal omfattes av tvungen fritidsrenovasjon.

 

Høringsinnspill sendes Sømna kommune: post@somna.kommune.no innen 15.02.2020.
Enhet teknisk og eiendom i Sømna kommune vil behandle saken, og kommunens høringsuttalelse vil så bli oversendt Shmil.