Godkjent øvelsesområde for Sømna Brannvesen

Slyngjemyra øvelsesområde ble 11.12.17 formelt godkjent som opplæringsområde av Norges Brannskole.

Godkjent som opplæringsområde

Sømna Brannvesen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller kravene til kvalifikasjoner som forskriften stiller. Det betyr at det skal gjennomføres praktiske øvelser med sånn hyppighet, omfang og innhold at personellets kompetanse blir vedlikeholdt slik at brannvesenet kan løse oppgavene de kan forvente å bli stilt ovenfor.

For å kunne utføre egne realistiske øvelser fikk Sømna Brannvesen i september 2015 ferdigstilt et øvelsesområde på Slyngjemyra. Her kan de øve i blant annet kald og varm øvelse.