Fagseminar onsdag 16. oktober - påmelding innen mandag 14. okt.

I forbindelse med utdeling av pris for veldrevet gårdsbruk for 2018 inviterer Nordland landbruksselskap til et åpent fagseminar på Sømna Kro og Gjestegård


I forbindelse med utdeling av pris for veldrevet gårdsbruk for 2018 inviterer Nordland landbruksselskap til et åpent fagseminar. Seminaret inkludert servering er gratis.

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Sømna kommune.
Sted: Sømna Kro & Gjestegård
Tid: Onsdag 16. oktober 2019 kl. 10.30 – 15.00

Alle er velkommen fra kl. 10.30. Av hensyn til servering påmelding sendes til:

Epost: fmnojko@fylkesmannen.no eller til SMS til John Kosmo, tlf. 92631484 innen 14. oktober.

PROGRAM

  1. Prisutdeling:

Kl. 10.30 – 10.40        Utdeling av prisen til Merethe Sund og Dag Jøran Einvik

v/styreleder Ann-Christine Theodorsen, Nordland Landbruksselskap

Kl. 10.40 – 11.00        Hilsen til prisvinnerne fra:

  • ordfører Andrine Solli Oppegaard, Sømna kommune
  • Sømna Bondelag

                                   

  1. Fagseminar:

Kl. 11.00 – 12.30        Dag Jørund Lønning, professor og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling:

                                    Mennesket, molda og naturen. Inn i den kompostmoderne framtida

Kl. 12.30 – 13.15       Lunsj

Kl. 13.15 - 14.30        Lars Kolsrud, idrettslege ved Olympiatoppen:

                                    Glød GULL & Ære – vi kan alle ha noe å lære

Kl. 14.30 – 14.50        Lyder Sund, Innovasjon Norge:

                                    Et godt forberedt investeringsprosjekt?                        

Kl. 14.50 – 15.00       Oppsummering og avslutning v/Ann-Christine Theodorsen