Dette gjelder i første omgang til og med 21. august og gjøres som et føre- var tiltak etter mye reising og besøk fra inn- og utland i sommer.

Vi ønsker alle elever velkommen til skolestart mandag 17.august. Vi ser fram til skolestart og nye muligheter til å lage en god og trygg skole i samhandling med våre elever og deres foresatte.

Skolene forholder seg til myndighetenes smittevernregler, som per dags dato er på gult nivå.

Gult nivå innebærer blant annet følgende for skole- og SFO-tid:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hånd- og hostehygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer – unngå klemming og håndhilsning
  • Hele skoleklasser er en kohort (gruppe)
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Holde avstand i pauser og friminutt            

Berg skole

Elevene møter kl. 08.45, oppstilt på anvist plass utenfor hovedinngangen.

Vik skole

Elevene møter kl. 08.35, oppstilt på anvist plass utenfor hovedinngangen.

Buss

Bussrutene finner dere på Sømna kommunes hjemmeside: http://www.somna.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/skoleskyss-2/

Informasjon om smitteverntiltak for buss, finner dere på Nordland fylkeskommune sine sider:
https://www.nfk.no/koronavirus/

 

Sømna kommune har engasjert tidligere rådmann i Vevelstad, John Arne Andersen, som rådgiver innen oppvekstområdet. 

 

I forbindelse med arbeid i nye Buskhammeren, vil det bli utført sprengningsarbeider i uke 33.

 

Område oppvekst består av enhetene: Barnehage med to avdelinger, Berg skole, Vik skole, kulturskolen og logopedtjenester. Barnehagen og skolene ledes av enhetsledere.

Fast 100 % stilling som arkivleder/fagleder servicetorg og fast 80 % stilling som formannskapssekretær

Fra og med i dag, fredag 10 juli, opphever brannsjefen i Sømna totalforbudet mot å gjøre opp ild og åpen brenning.

Sømna kommune har fått utarbeidet en ny informativ brosjyre om Sømna.

Vi søker en lærer som vil bli en del av lærerteamet på 5. - 7. trinn

Fremtidens Digitale Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom 16 kommuner på Helgeland, der Alstahaug, Brønnøy, Rana og Vefsn er regionsentre.