Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett ble i dag, 4. desember, behandlet i formannskapet.

For VÅRSESONG 2020 er søknadsfristen 1. DESEMBER 2019. Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland.

 

Arne Johansen er tilsatt som Kommunedirektør i Sømna kommune.

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser.

Reviderte kommunale vedtekter for SFO og Sømna barnehage er ute til høring, frist 18.11.2019.

Parkslirekne er en fremmed skadelig plante som fortrenger og dreper andre planter og som er meget vanskelig å bekjempe.

Sømna kommune legger med dette forslag til kommunedelplan for landbruk og næring ut til høring. Høringsfrist er 27. november 2019. 

Landbruksnemnda har vedtatt en ny plan for bruk av SMIL-midler i landbruket i Sømna. Midlene går til eiere av landbrukseiendommer som utfører tiltak for å reduserer forurensing og/eller fremmer kulturlandskapsverdiene utover vanlig landbruksdrift.

I forbindelse med utdeling av pris for veldrevet gårdsbruk for 2018 inviterer Nordland landbruksselskap til et åpent fagseminar på Sømna Kro og Gjestegård