Siden 17. mai i år må feires på et litt annet vis enn til vanlig har Vega media hjulpet oss å spille inn en film med kulturelle innslag og hilsener fra oss i Sømna kommune. Med denne ønsker vi alle en riktig fin 17.mai!

Gratulerer så mye med dagen!

Hilsen ordfører Hans Gunnar Holand og Sømna kommune.

Sømna kommune skal velge meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. I tillegg skal vi ha forslag på valg av skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Planen for treningene er arrangert av Sømna IL

Kommunestyrets møte blir gjennomført ved bruk av teams kl. 10.00 og kan streames ved å følge denne linken:

For å forhindre skog- og lyngbrann ble det fra 15. april innført generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark. Dette forbudet gjelder fram til 15. september og er aktivt hver år.

Sømna kommune har fått henvendelser om hensatte kjøretøy på offentlige steder i kommunen.

Kommunedirektøren, arbeidstakerorganisasjonene i Sømna; Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Delta samt hovedverneombudet ønsker å rette en stor takk til alle ansatte i kommunen.

Sømna Kommune har i samarbeid med Sømna Kirke på kort tid opprettet muligheten for streaming av arrangement i Sømna Kirke som gudstjenester, barnedåp, bisettelser m.m.