I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 m /forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Influensavaksinering i regi av kommunen vil være gratis for personer i risikogruppene

Vi inviterer nå til det årlige eierskiftekurset for unge bønder. Kurset blir arrangert av Nordland Bondelag sammen med Nortura SA, Felleskjøpet Agri, TINE SA, Gjensidige forsikring, Norsk Landbruksrådgivning Nord Norge, Landkreditt Bank og Norsk Landbrukssamvirke.

Brannvernuka med pedagogisk opplegg i forhold til brannvern ble markert i barnehagene på Berg og i Vik

De fleste over 18 år har nå fått to doser koronavaksine. De fleste over 12 år har fått 1 dose. 

Tur til Luftslottet med de eldste barna i barnehagen

I forbindelse med at en av våre dyktige lærere skal gå av med pensjon, har vi behov for en grunnskolelærer med tiltredelse 01.01.2022. Stillingen er for inneværende skoleår tillagt en kontaktlærerfunksjon.

Vi tilbyr nå 2.dose av koronavaksinen 4-6 uker etter 1. dose. I løpet av uke 38 vil de aller fleste i kommunen ha fått time for 2.dose. Har du ikke fått time til vaksinering i løpet av neste uke, må du ta kontakt.

Sømna kommune har ledig stilling tilknyttet småtrinnet på Berg skole.

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 m /forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: