Reviderte kommunale vedtekter for SFO og Sømna barnehage er ute til høring, frist 18.11.2019.

Parkslirekne er en fremmed skadelig plante som fortrenger og dreper andre planter og som er meget vanskelig å bekjempe.

Sømna kommune legger med dette forslag til kommunedelplan for landbruk og næring ut til høring. Høringsfrist er 27. november 2019. 

Landbruksnemnda har vedtatt en ny plan for bruk av SMIL-midler i landbruket i Sømna. Midlene går til eiere av landbrukseiendommer som utfører tiltak for å reduserer forurensing og/eller fremmer kulturlandskapsverdiene utover vanlig landbruksdrift.

I forbindelse med utdeling av pris for veldrevet gårdsbruk for 2018 inviterer Nordland landbruksselskap til et åpent fagseminar på Sømna Kro og Gjestegård

Det ventes opp mot 100 mm regn på 24 timer fra fredag morgen til lørdag morgen, mindre i indre strøk. Regnet skal etter hvert gå over i bygenedbør.

Forestillingen er en musikk-teaterforestilling med fokus på trafikksituasjoner og bilder de minste trafikantene møter i hverdagen, både på skoleveien og ellers.

Sømna kommune er en av 5 kommuner i Nordland som deltar i prosjektet «Kilder til livskvalitet - program for folkehelsearbeid» i regi av Helsedirektoratet og Nordland Fylkeskommune.