Sømna kommune er en av 5 kommuner i Nordland som deltar i prosjektet «Kilder til livskvalitet - program for folkehelsearbeid» i regi av Helsedirektoratet og Nordland Fylkeskommune.

I dag ble Sømna kommune re-godkjent som Trafikksikker kommune for 3 nye år.
Dette betyr at kommunen skal fortsette å jobbe for et godt, målbevisst og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Torsdag 05.09.19 vil det være mulig å fohåndsstemme helt fram til klokken 18.00 ved kommunehuset i Vik.

Trollfjell og DNT Sør-Helgeland inviterer til friluftscamp man til ons i høstferien, uke 41.

Lørdag 31.08.19 fra klokken 10.00-12.00 er det mulig å forhåndsstemme ved kommunehuset i Vik.

100 % fast stilling som fagleder digitalisering og arkiv. 100% fast stilling som logoped.