Det kan nå søkes om midler fra nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland.

Mandag 5. november 2018 møttes frivillige lag og foreninger, kommunen og Frivillighet Norge for å få resultatene av frivillighetskartleggingen som ble gjennomført i september og hvor Sømna hadde den høyeste svarprosenten av alle kommuner det er gjort kartlegging i!

Trollfjell Friluftsråd har nå eksistert i snart to år. Vi har gjennom ulik finansiering opparbeidet oss en del utstyr, som vi bruker på friluftsskoler, kurs, arrangementer o.l.

I dag har det lokale MOT-styret, sammen med våre to flotte unge MOTivatorer, hatt årsmøte. Tore Sandnes i MOT Norge presenterte resultatene fra vår første MOT-undersøkelse og det er gledelig å se de gode resultatene i forhold til hvilken betydning MOT har for elever og lærere.

Årets influensavaksinering blir 22.oktober og 1. november klokken 09.00-12.00 på helsestasjonen.

Det er flere i Sømna kommune som har behov for en støttekontakt/fritidskontakt.
Dette gjelder både barn og voksne med ulike utfordringer.

I år går pengene til Kirken bymisjon og til deres arbeid. Ta kontakt med Sømna Frivilligsentral og Wenche om du kan tenke deg å gjøre en innsats denne søndagen.

Tlf: 90 55 34 02 eller post@somna.frivilligsentral.no

Vannverket skal utføre nødvendig vedlikehold på hovedforsyningsnettet mellom Slyngjemyren og avkjørsel til Tine. I den forbindelse vil abbonenter som forsynes av denne vannledningen miste forsyningen.

Sømna kommune har vært godt representert under denne konferansen. Vårt spennende arbeid for Musikkbasert Miljøbehandling fortsetter!