Det er ventet mye nedbør på Helgeland kommende døgn i kombinasjon med snøsmelting. NVE har derfor sendt ut varsel på oransje nivå for jordskred-, sørpe-, og flomskred for kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Grane, Vefsn, Vevelstad og Leirfjord. Varselet gjelder fra 07:00 fredag 17.des.

Vaffeldamene i Solkroken fikk prisen. De er fra venstre: Barbro Pettersen, Sonja Jacobsen, Ingebjørg Mardal og Unni Sandholm. Herbjørg Kvalvik (ikke på bildet) har tidligere vært en av vaffeldamene og som også fikk prisen.

Regjeringen innfører fra 15.12.21 en rekke nye nasjonale tiltak. For fullstendig oversikt, se regjeringens hjemmeside

Det er gult nivå i barnehage og skole. Videre oppfordrer vi de som kan om å kjøre elever til og fra skolen, dette for å unngå trengsel på buss. Skole og barnehage sender ut egen informasjon til alle foresatte. 

Smittevernlegen anbefaler at trening innendørs gjøres innen samme klasse/kohort. Dette anbefales for å begrense kontakt og slik at det også står i samsvar med de tiltakene som innføres nasjonalt i barnehage og skole med gult nivå. 

Som følge av gult nivå i barnehage og skole innføres det forsterket renhold. Dette utfordrer oss noe kapasitetsmessig. Kommunen ser seg derfor nødt til å stenge idrettshallene fra fredag ettermiddag, 2 dager før planlagt julestenging.  

Kommunestyremøtet den 16.12 vil bli avholdt på teams. Møtet streames her

I tillegg til tiltakene som innføres oppfordres alle til å ta vaksine. For Sømna sin del har vi kommet langt i vaksineringen. Innen jul skal alle over 65 ha fått tilbud om 3. dose.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere over 45 år skal ha fått tilbud om 3 doser innen midten av januar. På grunn av tidsintervaller som må være mellom 2. og 3. dose vil vi klare å tilby dose 3 i slutten av januar. Det vil foregå vaksinering også gjennom romjula. Ansatte i skole og barnehage og renholdere vil bli prioritert. Ansatte innen helsetjenestene våre har alle fått tilbud om 3 doser. 

Det skal være lav terskel for å teste seg. Ved nyoppståtte symptomer, ta kontakt med legekontoret på tlf.: 750 15 100 for å avtale testing. 

Vi har forståelse for at nye tiltak oppleves som inngripende og belastende for mange. Spesielt i en situasjon der vi lokalt ikke har smitte. Den nye virusvarianten spres seg fort og det er viktig at alle bidrar for å begrense smitte ved å begrense antall nærkontakter. Kommunens fokus er å gjøre vurderinger for å sikre at vi kan levere gode og forsvarlige tjenester. Vi vil gjøre nye vurderinger i slutten av romjula basert på oppdatert kunnskap, slik at vi er godt forberedt til hverdagen møter oss i 2022. 

 

Ønsker du å følge med på møtet? Møtet vil bli streamet fra kl. 09.00.

I morgen, 9.desember, innføres en rekke nasjonale tiltak som også får konsekvenser i Sømna kommune.

Vi er nå godt i gang med å gi de over 65 år 3. dose koronavaksine, og vi vil tilby alle over 65 år vaksinen før jul. Vi vil ringe den enkelte.

Formannskapet vedtok 01.12.21 å legge kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2022-2025 med årsbudsjett 2022 ut til alminnelig ettersyn, før den skal behandles i kommunestyret 16.12.21.

Sendingen vil streames. Det vil bli lagt ut lenke på kommunens hjemmeside og facebook i forkant. 

Dokumentet kan du lese her

Formannskapets vedtak kan du lese her (PDF, 580 kB)

 

 

Etter nye nasjonale retningslinjer innfører vi nå max 7 personer samtidig på venterom på legekontoret.

Julemarkedet er mellom kl 12 - 15. Trenger du skyss til Vik den dagen ringer du Sømna taxi 99528028.