Det er stiftelsen Nordland Landbruksselskap som melder dette. Det er Sømna bondelag og Sømna kommune som mener at dette flotte bruket med det positive brukerparet er verdige vinnere av prisen for veldrevet gårdsbruk i Nordland 2018.

Nybutikken ble åpnet med stor festivitas. Se video fra åpningen.

I år er det nasjonalt bokår 2019, som markerer at det er 500 år siden den første norske boka ble trykket. I Nordland feirer vi det med en felles leseaksjon i bibliotekene kalt LitteraTUR – hele Nordland leser.

Bli med på guidet tur i sommer og opplev den spennende geologien i Trollfjell Geopark!

Sømna kommune søker etter driftstekniker i 100 % fast stilling med tiltredelse snarest. Arbeidssted for tiden Vik skole og Sømnahallen.

Brønnøysund Avis har i dagens papir- og nettutgave et oppslag om at Sør-Helgeland har den dårligste forsørgerbrøken i landet. Artikkelen bygger på en orientering rådmann Øystein Johannessen holdt i Sømna kommunestyre 25. april. Tittelen i oppslaget er ikke korrekt.

Rehabiliteringslandskapet er i endring. Kommunene får et større ansvar for rehabilitering, og flere liggedøgn skal over i kommunene. Endringene i de ytre rammebetingelsene gjør at Helgeland Rehabilitering – HRIS - må videreutvikles.

Sømna kommune har for 2019 fått kr 300.000,- fra fylkesmannens landbruksavdeling. Eiere av landbrukseiendommer kan søke støtte til tiltak som reduserer forurensing og/eller fremmer kulturlandskapsverdiene.

For å forhindre skog- og lyngbrann, er det fra i dag mandag 15. april, og frem til 15. september generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark.

Under UNESCOs møte den 11.april i Paris ble Trollfjell Geopark godkjent som Trollfjell UNESCO Global Geopark. Trollfjell får dermed UNESCO status i selskap med 150 andre geoparker verden over.