Ledige plasser for barnehageåret 2018/2019. Kommunen har felles samordnet opptak for kommunal og privat barnehage.

 

Statens Kartverk har opprettet en navnesak for gårdsnummer 58 i Sømna for å avklare korrekt skrivemåte for offentlig bruk.

Har du skiutstyr som ikke blir brukt er utstyrssentralen i Sømna interessert i å kjøpe brukt utstyr.
Ta kontakt med Wenche på Sømna friviligsentral. Tlf: 90553402

Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne. Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Sømna kommune har nå tatt i bruk et nytt administrativt system for Skole, SFO og Barnehage. Foreløpig er delene SFO og Barnehage ferdigstilt.

Trafikkofrenes dag markeres over hele landet 16. januar.

Har du et sveiseapparat du ikke har lært deg å bruke? Eller har du bare lyst til å lære deg å sveise? Nordnorsk Pensjonistskole arrangerer.

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger som både kommunen og lag/foreninger kan søke om midler til.

Åpen butikk og kafe i desember. Torsdag 6 – lørdag 8 åpent 12.00-16.00. Tirsdag 11-lørdag 15 åpent 12.00-16.00.

Denne uken sender DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) ut en brosjyre med egenberedskapsråd til alle landets husstander. Brosjyren inneholder konkrete forslag til hva du bør ha i hus, hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp. Rådene som gis, har vært ute på bred høring og er forankret hos over 40 ulike myndigheter.