Er du glad i å lage din egen musikk? Er du mellom 10 og 18 år? Ønsker du å få fremført musikken din med komp av profesjonelle musikere?

Sømna tannklinikk vil fra uke 9 være bemannet av tannpleier to dager i uken, onsdager og fredager. Det betyr at enkle undersøkelser og forebyggende behandling kan foregå i Sømna, men tannlegebehandling må fortsatt foregå i Brønnøysund inntil vi har et team bestående av tannlege og tannhelsesekretær på plass.

Sømna kommune har dessverre problemer med telefonsystemet. Teknikere jobber med saken og vi forventer at systemet er i orden i løpet av formiddagen.

Prosjektleder Hilde Rafaelsen i Digitale Helgeland orienterte om prosjektet for lederne i Sømna kommune. Hensikten med prosjektet er å komme frem til en varig modell for digitaliseringsarbeid på Helgeland som vil sikre at alle kommunene klarer å levere bedre tjenester til alle brukere.

I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-14 andre ledd kunngjøres herved varsel om formålsendring på reguleringsplan for Gnr/Bnr: 46/412 og 46/351 i Vik sentrum, Sømna.

Fra og med barn fyller ett år har de rett til barnehageplass i sin bostedskommune. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller år.

Trollfjell Geopark er et interkommunalt organ eid av kommunene Leka, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad og Vega.

Geoparken skal bidra til attraktivitet og verdiskaping i området ved å legge til rette for aktiviteter og opplevelser i verdensklasse basert på Sør- Helgelands og Lekas unike geologiske historie og fenomener.

Sømna kommune søker etter ferievikariater i pleie- og omsorg og sommerjobb for ungdom i grønn sektor

Det var stort engasjement og optimisme når kommunen og styringsgruppen for biogassprosjektet inviterte alle aktive bønder i kommunen til stiftelsesmøte av Sømna Biogass Gårdsdrift SA.