Tilskudd til skogplanting og ungskogpleie

Tilskudd til skogplanting og ungskogpleie dekkes over nærings og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK). Skogeier kan ringe skogbruksansvarlig eller laste ned søknadsskjema på nettsiden til landbruksdirektoratet eller søknadsskjema skogkultur (PDF, 182 kB)som brukes til å søke om tilskudd til planting og ungskogpleie og utbetaling av eget skogfond til skogkulturtiltak.

Replanting etter hogst dekkes i Brønnøy og Sømna med 50% av kostnadene. Det gis ikke tilskudd på merverdiavgift. Suppleringsplanting dekkes med 100 % tilskudd. Merverdiavgift dekkes ikke.

Vanlig ungskogpleie og sein avstandsregulering dekkes med en fast sats på 500 kr pr. daa.

Tilskudd til tynning

Første gangs tynning utføres i tette plantefelt som er 30-50 år gamle og har en høyde på 12-16 meter.

P.g.a.fare for råte ved barkskade og rotskade må tynning utføres vinterhalvåret når det er kaldere enn 5 grader. 

Trær med feil som krok, gankvist og råte samt de minste trærne tas ut. Deretter kan flere trær tas ut til det er noenlunde jevn avstand mellom gjenstående trær. For å ha anbefalt tretetthet etter tynning brukes tynningsslipset som veiledning. Kapp en pinne på 3,99 meters lengde. Sving den i sirkel og tell hvor mange trær som står, og gang med 20. Da får du antall trær pr. daa. Utgangstetthet, høyde og bonitet avgjør også hvor kraftig tynningsuttaket bør være. Ca. 30-40% av trærne i utgangstetthet er vanlig å ta ut. De første 5 årene etter tynning i tette felt er trærne sårbare for vindfelling, inntil rotsystem har fått utviklet seg videre og stabilisert seg.

Tilskudd til tynning skjer etter en fast sats på 500 kr pr. daa. og tynningsvirke må være solgt videre til tømmerkjøper.

Søknadsskjema om tilskudd til tynning (PDF, 216 kB)

Kontaktinfo

Vasyl Lakatosh
Fagleder skog og vilt
E-post
Telefon 94 78 23 28

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00

Kart