Skog og klima

For lokalklimaet er skog en buffer mot sterk kulde, ekstrem sommervarme og kraftig vind. En kald vinterdag med vinddrag, er det varmere i skogen enn i åpent landskap. En varm sommerdag er det svalt og godt i skogen. Røttene binder jorda i kraftige nedbørsperioder. Noe nedbør legger seg i trekronene og fordamper etter hvert.

Skogen i Norge binder årlig ca. 50% av de menneskeskapte utslippene av CO2, og kan erstatte fossile ressurser til de fleste produkter. Når trærne vokser "spiser" de CO2 fra lufta og bruker det til å bygge celler. Trær består for det aller meste av karbon (C). Skogen er en av de viktige bidragsyterne til å løse klimautfordringene i verden.

                                          

Forskning.no                            Skog og det grønne skiftet  Gran til dyremat og laksefor 

Norges skogeierforbund          Det grønne skiftet

Tenk tre                                   Grønn energi     Bærekraftig skogbruk

Norges bygdeungdomslag    Om FN`s bærekraftmål

Norsk massivtre                       Miljøvennlig alternativ  

Drivkraft Norge                        Biodrivstoff