Hogst

I vårt distrikt er det Allskog som kjøper tømmer og administrerer hogstoppdrag.

Velfjord skogservice påtar seg også hogst og andre skogbrukstjenester.

Her er informasjon for skogeiere som vurderer å hogge selv, eller å leie inn entreprenør.

Informasjon om tynningshogst  

Kontaktinfo

Vasyl Lakatosh
Fagleder skog og vilt
E-post
Telefon 94 78 23 28

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00

Kart