Ledsagerbevis

Ordningen med ledsagerbevis er styrt av "Retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede", som er bestemt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. 

Ordningen omfatter personer med funksjonshemming, normalt av minst 2-3 års varighet.
 

Søknader behandles fortløpende på grunnlag av søknad fra innbygger(e) med legeattest.
 

Kontaktinfo

Nina Nyrud
Konsulent
E-post
Telefon 75 01 51 20

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00