Støttekontakt

Beskrivelse

Hensikten med tjenesten er å fremme livskvalitet gjennom målrettede aktiviteter. Tjenesten tar utgangspunkt i den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.
Tjenesten kan organiseres på tre måter.

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • Et individuelt tilbud i samarbeid med frivillig organisasjon

Målgruppe

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Kontaktperson for voksne er Hanne Kjenes, og kontaktperson for barn er Maivi Olsen.

Kriterier

De som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer er avhengige av personlig bistand til å mestre deltagelse i sosiale sammenhenger.

Standard på tjenesten

  • Personer som trenger veiledning og støtte til å mestre gjøremål og aktiviteter utenfor hjemmet.
  • Støttekontaktordningen skal bidra til positive aktiviteter og økt følelse av egenmestring.
  • Det inngås oppdragsavtale mellom oppdragstaker og Sømna kommune.
  • Oppdragsavtalen tas opp til fortløpende vurdering.
  • Oppdragstaker plikter å underskrive taushetserklæring og levere politiattest.

Pris

Vederlagsfritt for tjenestemottaker
Oppdragsgiver godtgjøres etter satser fastsatt av kommunestyret

Vil du bli Støttekontakt/ fritidskontakt

Det er flere i Sømna kommune som har behov for en støttekontakt/fritidskontakt.

Dette gjelder både barn og voksne med ulike utfordringer. Felles for de at de har behov for en å delta i fritidsaktiviteter og være sosial sammen med. Støttekontaktens oppgav er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk og skal kunne gi råd og veiledning i ulike sammenhenger.

Du registrerer din interesse ved å fylle ut søknadskjema.
http://www.somna.kommune.no/…/skjema_stottekontakt_soknad.p…

Din registrering blir vurdert opp mot de behovene brukeren har. Vi gjør oppmerksom på at det i noen tilfeller kan ta tid å finne den riktige støttekontakten/fritidskontakten til riktig oppdrag.
For mer informasjon ta kontakt med Maivi Olsen eller Torstein Graven. 75025147/75025144

Du må ha fylt 18 år
Politiattest må fremlegges

Det er en fordel med gode samarbeidsevner, tålmodighet og godt humør.

Vi tar kontakt med deg når vi får inn søknaden din.

Kontaktinfo

Maivi Olsen
Enhetsleder bo- og miljøtjenesten
E-post
Telefon 75 01 51 47
Mobil 46 89 18 99
Hanne Buvik Kjenes
Ergoterapeut/hørselskontakt
E-post
Telefon 48 09 43 30

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna