Sømna kommunale vannverk

Sømna kommunale vannverk består i hovedsak av tre private vannverk som Sømna kommune har overtatt driften av. Disse private vannverkene var Vik Vassverk, Våg Vassverk og Vassbotn Vassverk. Kommunen overtok da alle vannlinjer, rettigheter rundt inntak i innsjø, og alle abonnenter.

Forsyningsområder

Kommunen har siden 1992 gjort store investeringer på vann-nettet slik at man i dag har et moderne vannverk som leverer til ca 98 % av befolkningen. I tillegg leverer Sømna kommune til området Trælnes, Fredheim og Kvervet i Brønnøy kommune.

De siste årene har bygdene Kjørsvik, Frilstad, Hombornes og Bjøru blitt tilkoblet.

Bakgrunn for overtagelse

Bakgrunnen for kommunal overtagelse var at det kom strenge krav til rensing og leveransesikkerhet i drikkevannsforskriften. De nye krav gjorde det vanskelig for private vannverk å håndtere.

24 timer i døgnet - året rundt

Som følge av disse kravene ble det da bygd to vannbehandlingsanlegg som ivaretar de rensekrav og den leveringssikkerheten som kreves i henhold til Drikkevannsforskriften. Disse anleggene har i prinsippet felles ledningsnett og derfor enkelststående levere til hele kommunen. Dette gir oss en nesten unik mulighet til å levere renset vann 24 timer i døgnet 365 dager i året.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00