Offentlig tilknytning av vann og avløp (kommunale avgifter)

I områder av Sømna kommune hvor kommunen har et offentlig vann- og avløpsnett skal ny bebyggelse tilknyttes dette nettet. Dette er først og fremst aktuelt i tettbygd strøk. Det vil  si sentrum av Vik, sentrum av Berg og i nyetablerte bolig- og hyttefelt.

Privat avløpsanlegg

I spredt bebyggelse må man ha et privat avløpsanlegg. Dette anlegget skal godkjennes av kommunen gjennom en utslippssøknad. Mest aktuelt er da septiktank med rensegrøft eller mikrorenseanlegg.

Vann

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift for vann
Hva Pris i kroner u/mva Pris i kroner m/mva
Bolig uansett størrelse 10 000 12 500
Næringsbygg, gårdsbygg, forsamlingshus osv. I tillegg kommer en kostnad for hver m2 som overskrider 400 m2. 10 000 + 20,33 kr/m2 12 500 + 25,41 kr/m2

Dersom tilknytningen omfatter mer enn 1 bolig skal øvrige bygninger betale 0,5 avgift i tillegg.
 

Årsavgift

Årsavgift for vann 2022

Årsavgift for vann 2022
Hva Pris i kroner u/mva Pris i kroner m/mva
1 abonnement 2 904,28 3 630,35
Ved bruk av vannmåler. Minsteforbruk er 150 m3 pr. år. 9,28 kr/m3 11,60 kr/m3

Årsavgiften for vann faktureres sammen med kommunale avgifter. De kommunale avgiftene er fordelt på to terminer og faktura blir sendt ut til innbyggerne i midten av mars og september.

Avløp

Tilknytningsavgift

Tilknytningsavgift for kloakk
Hva Pris i kroner u/mva Pris i kroner m/mva
Bolig uansett størrelse 10 000 12 500
Næringsbygg, gårdsbygg, forsamlingshus o.l. I tillegg kommer en kostnad for hver m2 som overskrider 400 m2 brutto grunnflate. 10 000 + 23,62 kr/m2 12 500 + 29,52 kr/m2
Dersom tilknytningsavgiften samordnes på flere bygninger faktureres 13 500 + 23,62 kr for hver m2 som overskrider 400 m2 på bygningene totalt. 13 500 + 23,62 kr/m2 16 875 + 29,52 kr/m2

 

Årsavgift

Årsavgift for kloakk 2022

Årsavgift for kloakk 2022
Hva Pris i kroner u/mva Pris i kroner m/mva
1 abonnement 2129,24 2661,55
Der det er målt vannforbruk settes dette likt kloakkforbruk. Hver m3 målt kloakk betales med 10,02 kr/m3 12,52 kr /m3

Årsavgiften for avløp/kloakk faktureres sammen med kommunale avgifter. De kommunale avgiftene er fordelt på to terminer og faktura blir sendt ut til innbyggerne i midten av mars og september.

Kontaktinfo

Servicetorget
E-post
Telefon 75 01 50 00

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00